Weinig inhoud, veel frustratie en meel in de mond

03-12-2021 | |
Positieve uitzondering in het debat was SGP'er Roelof Bisschop, die nog met een wezenlijk voorstel kwam om geld over te hevelen van de opkoop van bedrijven naar innovatie van bedrijven. Foto: ANP
Positieve uitzondering in het debat was SGP'er Roelof Bisschop, die nog met een wezenlijk voorstel kwam om geld over te hevelen van de opkoop van bedrijven naar innovatie van bedrijven. Foto: ANP

De behandeling van de landbouwbegroting was weinig opzienbarend deze week. Veel van de plannen voor de landbouw liggen nog verscholen in de schoot van de formatie.

Het zou overdreven zijn om te zeggen dat de behandeling van de landbouwbegroting deze week inhoudsloos was. Maar heel veel inhoud was er niet. Je kon de inbreng van de Tweede Kamer grofweg indelen in drie categorieën: ‘meel in de mond’, ‘gefrustreerd’ en ‘het is niet goed, of het deugt niet’.

Je kon horen dat ze veel meer konden vertellen, maar dat ze hadden afgesproken hun mond erover te houden

De categorie ‘meel in de mond’ (eromheen praten en niet zeggen waar het op staat) , bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, had een hoog gehalte aan geruststellende en sussende woorden: ‘Wacht nu maar af waar wij straks mee komen in het regeerakkoord. Vanzelfsprekend kunnen we daar nu nog niets over zeggen, maar wees gerust: het komt goed’. Je kon horen dat ze veel meer konden vertellen, maar dat ze hadden afgesproken hun mond erover te houden. Tot zover de categorie ‘meel in de mond’.

PvdA en GroenLinks

De gefrustreerden aan de zijkant waren PvdA en GroenLinks, die er nog niet helemaal overheen zijn dat ze buiten de coalitieonderhandelingen gemanoeuvreerd zijn. Voor woordvoerders Joris Thijssen (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) is de pijn nog niet helemaal verwerkt. In reactie op een interruptie van Bromet strooide D66‘er Tjeerd de Groot nog wat zout in de open wond. De Groot stelde dat zijn partij graag had gehad dat GroenLinks zou meeregeren. “Maar dat is helaas niet gebeurd en dat is een feit. Daarover kan GroenLinks bij zichzelf te rade gaan.” En: “GroenLinks heeft keuzes gemaakt, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat u niet aan tafel bent komen zitten.” Voorzitter Martin Bosma gaf nog een grappig bedoeld steekje mee: “Er zit toch een stukje oud zeer, hè?”

‘Gefrustreerd’

PvdA‘er Joris Thijssen legde De Groot nog even uit dat het toch de keuze van D66 was om met VVD, CDA en ChristenUnie in zee te gaan, dat D66 daarmee impliciet ook besloten had om afscheid te nemen van PvdA en GroenLinks. En dus stemmen GroenLinks en PvdA tegen de begroting. Tot zover de categorie ‘gefrustreerd’.

Dan was er nog een grote groep partijen die min of meer aan de zijkant staat, veel roept, maar weinig constructiefs bijdraagt. Positieve uitzondering daarop is SGP‘er Roelof Bisschop, die nog met een wezenlijk voorstel kwam om geld over te hevelen van de opkoop van bedrijven naar innovatie van bedrijven.

Landbouw zonder dierenhouderij

FvD‘er Gideon van Meijeren schetste een doemscenario en kondigde het einde van Nederland als landbouwland aan, als het beleid zich voortzet. Soms klinkt het alsof de Partij voor de Dieren dat beeld ook koestert. De langdurige litanie van Leonie Vestering en haar collega Frank Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) stuurt in elk geval op een landbouw zonder dierenhouderij.

Blij met agrarische sector

Je zou gaan denken dat er geen Nederlander is die nog blij is met de agrarische sector. Maar dan is er altijd nog Caroline van der Plas (BBB) die constateerde dat de voedselproducenten na het horen van het debat denken dat de Nederlander niet blij met ze is. “De werkelijkheid is anders. Het grootste deel van Nederland koestert jullie.”

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer