Wel de juiste versnelling graag

Bodde
Robert Bodde Redacteur
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Versnelling van innovatie is een goed streven, versnelling van toelating van ammoniakarme stalsystemen is zelfs hoognodig.

Nu moeten vier proefstallen langdurig gemeten worden volgens een internationaal toegepast protocol, voordat een nieuw systeem op de RAV-lijst komt en breed kan worden toegepast. Dat is een trage en vooral ook erg dure procedure. ‘Dat moet en kan sneller; zet daarvoor sensortechnieken in’, luidt een advies aan de minister, die daar positief op reageert.

Talloze beren op de weg

Dat klinkt veelbelovend, maar er zijn nog talloze beren op de weg. Zo zijn er wel sensoren voor de bepaling en registratie van de ammoniakuitstoot; niet voor geur en fijn stof. Een grotere uitdaging is dat de Taskforce onder leiding van Ruud Tijssens nulmetingen wil laten uitvoeren, te beginnen op bedrijven die een nieuwe milieuvergunning aanvragen. Wie de kosten daarvan draagt, is nog niet duidelijk. Daarna wordt gemeten wat het nieuwe systeem doet aan ammoniakuitstoot. Wat er gebeurt als het systeem langdurig niet aan de verwachtingen voldoet, ook dat is onduidelijk.

Meetdata

Dan de verzamelde meetdata. Die zijn van de veehouder en moeten alleen ter beschikking komen voor de regelgevers en handhavers. De rechter kon dat in procedures wel eens heel anders gaan zien dan de beleidsmakers nu inschatten. Tegenstanders van de veehouderij krijgen daarmee mogelijk een extra wapen in handen.

De rechter kon dat in procedures wel eens heel anders gaan zien dan de beleidsmakers nu inschatten

En tot slot moeten maatschappelijke organisaties een stem krijgen bij de normstellingen. Dat betekent dat niet alleen meetwaarden, dus gemeten hoeveelheid overlast, maar ook andere zaken de toelating van een systeem gaan bepalen. Er zijn dus veel open eindjes op komst. Dat is meestal niet in het voordeel van de veehouder.Beheer