WER berekent kosten integrale verbetering biodiversiteit

31-01-2020 | |
In de typische weidegebieden wordt weinig mais gebruikt dat de hoge opname van eiwit uit vers gras enigszins kan compenseren. - Foto: Roel Dijkstra
In de typische weidegebieden wordt weinig mais gebruikt dat de hoge opname van eiwit uit vers gras enigszins kan compenseren. - Foto: Roel Dijkstra

De meerkosten om tot een integraal betere score op meerdere indicatoren voor biodiversiteit te komen, liggen voor een melkveebedrijf gemiddeld op € 2,21 per 100 kilo melk. Dat becijfert Wageningen Economic Research.

De kosten variëren naar gelang bedrijfstype. Zo zijn de meerkosten voor een intensief melkveebedrijf € 1,95 per 100 kilo melk; extensieve bedrijven komen uit op € 2,18 en melkveebedrijven op veen zelfs op € 3,08 per 100 kilo melk.

Voor de melkveehouderij is een breed pakket aan maatregelen nodig die zorgt voor een verbetering op alle biodiversiteitsindicatoren.

Inzet en impact van maatregelen verschillen per bedrijf

Voor melkveebedrijven hebben de maatregelen betrekking op het bouwplan, met een groter aandeel gras als vervanger van mais en een groter aandeel blijvend grasland, directe natuurmaatregelen, aanpassingen in de bedrijfsvoering (meer beweiding, minder kunstmestbemesting, optimalisatie bemesting, optimalisatie voeding, levensduurverlenging, werken met lichtere machines) en maatregelen die gericht zijn op het klimaat, via zonnepanelen en gebruik van krachtvoer met een kleinere footprint.

De inzet en impact op de bedrijfsvoering van maatregelen verschillen tussen de verschillende bedrijfstypen, omdat de uitgangssituatie anders is.

Minimumeisen voor individuele indicatoren

WER meldt dat in de bijeenkomsten met experts en de begeleidingscommissie algemene overeenstemming is dat op individuele indicatoren aan bepaalde minimumeisen zou moeten worden voldaan, maar welk niveau dat dan moet zijn, is nog niet duidelijk. Aan de andere kant lijkt er ook behoefte te zijn aan een bepaald niveau van compensatiemogelijkheden, omdat daarmee de diversiteit in de praktijk beter kan worden benut en de ondernemer ook zijn sterke punten beter kan benutten. Dat kan de berekende kosten, die gelden voor verbetering op alle indicatoren, aanmerkelijk doen verminderen.

Hogenkamp
Wijnand Hogenkamp Redacteur


Beheer