Werkgever toch schuldig aan ongeluk mestverwerker

In hoger beroep is het bedrijf Mestverwerking Fryslân toch veroordeeld voor de dood van een werknemer. Het ongeluk op de werkvloer gebeurde in 2016.

De rechtbank Overijssel sprak het bedrijf in 2018 vrij, waarop het Openbaar Ministerie in hoger beroep ging. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt nu dat het bedrijf toch schuldig is wegens het niet voldoen aan veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet nemen van voldoende beschermingsmaatregelen. Daardoor is levensgevaar voor de werknemer ontstaan, aldus het hof.

Boete en proeftijd

De ondernemer krijgt een boete van € 75.000, waarvan € 35.000 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Een eis van het OM om medewerking aan de Inspectie SZW op te nemen in de voorwaarden van de proeftijd, neemt het hof niet oer. Ook wordt de geëiste voorwaardelijke stillegging met een half jaar niet opgelegd. De ondernemer kondigt aan dat hij in cassatie wil gaan.

Arbeidsomstandighedenwet overtreden

Het dodelijke ongeval met een shovel gebeurde in de bedrijfshal. Het hof oordeelt dat artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet is overtreden. ‘Verdachte wordt niet verweten in strafrechtelijke zin schuldig te zijn aan de dood van het slachtoffer, maar wel aan het onvoldoende garanderen van een veilige werkomgeving’, staat in de uitspraak. ‘Op verdachte rustte als werkgever een zware zorgplicht met betrekking tot haar werknemers, zeker gezien de inherente gevaren die het met zwaar materieel werken binnen een beperkte ruimte met zich brengt. Verdachte is daarin ernstig tekortgeschoten.’ Het hof rekent dit de ondernemer zwaar aan.

De rechtbank oordeelde nog dat de mondelinge afspraken die op de werkvloer golden, voldoende waren. Het hof oordeelt nu anders en stelt dat het fysiek niet mogelijk mocht zijn dat iemand kan lopen waar ook shovels kunnen rijden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.