Werknemers wijzen eindbod werkgevers cao Zuivel massaal af

16-02 | |
cao Zuivel
De vakbonden roepen de werkgevers nu op het eindbod in te trekken en met ‘betere’ voorstellen te komen. Zo niet dan overwegen ze acties. Foto: Koos Groenewold

Een ruime meerderheid van zowel de FNV- als CNV leden heeft het eindbod van de werkgevers voor de nieuwe cao Zuivel afgewezen.

Dat hebben de vakbonden bekendgemaakt. Eerder kwamen de cao-commissies en de onderhandelaars van de vakbonden al tot dezelfde conclusie. Desondanks werd het eindbod nog wel met een negatief stemadvies voorgelegd aan de leden.

Bij de FNV deden 1.281 leden aan de stemming mee. Maar liefst 95% stemde tegen het eindbod. Bij de CNV stemden 409 leden. Ook daar stemde met 80% de meeste leden tegen. De vakbonden roepen de werkgevers nu op het eindbod in te trekken en met ‘betere’ voorstellen te komen. Zo niet dan overwegen ze acties. ‘Wanneer werkgevers niet bereid zijn aanzienlijk betere afspraken te maken, is staken onvermijdelijk’.

Ledenbijeenkomsten over eindbod cao Zuivel

FNV en CNV organiseren in februari en maart samen door het hele land ledenbijeenkomsten om het eindbod te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen leden ook stemmen over een ultimatum en werkstakingen. Als 75% van de aanwezige leden vóór actie stemt, kunnen de vakbonden een ultimatum naar de werkgevers sturen. FNV-onderhandelaar Ron Vos liet eerder al weten dat het daarvoor wel belangrijk is dat de ledenbijeenkomsten goed worden bezocht. Voor eventuele acties moet voldoende draagvlak zijn.

De NZO kwam eind januari namens de werkgevers met een eindbod in de cao-onderhandelingen. Werkgevers stellen onder meer een loonsverhoging van 6% en een eenmalige uitkering van € 600 bruto voor, voor een cao Zuivel met een looptijd van één jaar. De vakbonden vragen echter om een salarisverhoging van grofweg 10%, gelijk aan de inflatie over 2022. Een loonsverhoging die volgens de NZO voor de zuivelbedrijven niet te dragen is.

Reële lonen in de zuivel gedaald

Hoofdreden voor het negatieve stemadvies bij het eindbod van de werkgevers was volgens FNV dat de reële lonen in de zuivel, in de periode 2009 tot en met 2023, zijn gedaald. Met reële lonen doelt de FNV op de lonen na aftrek van inflatie.

De Nederlandse zuivelindustrie telt zo’n 12.500 werknemers (2019).

Willem Veldman
Jan Willem Veldman Redacteur
Meer over


Beheer