Doorgaan naar artikel

Wet stelt regels aan alarm- en noodsysteem stallen

Ventilatiesysteem in een pluimveestal. - Foto: Koos Groenewold premium

Ventilatiesysteem in een pluimveestal. - Foto: Koos Groenewold

Er komen wettelijke regels voor het alarm- en noodsysteem voor als op veebedrijven het ventilatiesysteem uitvalt.

Het noodsysteem is alleen verplicht op bedrijven waar de gezondheid en het welzijn van de dieren afhankelijk is van een kunstmatig ventilatiesysteem.

In geval van uitval van het ventilatiesysteem moet het noodsysteem automatisch aan gaan of zo snel mogelijk na het alarm worden aangezet door de veehouder. Wanneer er sprake is van een apart aggregaat om de ventilatie weer aan te zetten, wordt in regelgeving vastgelegd dat het aggregaat zodanig moet zijn geplaatst, dat het direct aangesloten kan worden. Het aggregaat moet dus altijd aanwezig en toegankelijk zijn, zodat het snel ingezet kan worden. Ook wordt verplicht dat er voldoende brandstof aanwezig is in de directe omgeving van het aggregaat om 12 uur te kunnen draaien.

Noodsysteem maandelijks testen

Het noodsysteem moet maandelijks onbelast worden getest. Dat komt overeen met het advies van verzekeringsmaatschappijen. Een keer per jaar moet het systeem belast worden getest. Toezichthouders moeten inzicht hebben in de momenten van testen.

Voor het alarmsysteem wordt wettelijk vastgelegd dat het alarm via twee parallelle verbindingen werkt, zoals bijvoorbeeld via de satelliet, internetbellen, analoge lijn of semafoon. Het alarmsysteem moet ook werken als de stroom is uitgevallen. Ook moet er een alarmplan, inclusief telefoonnummers, aanwezig zijn.

Sterfte van dieren voorkomen

Het doel van de extra eisen is dat er zoveel mogelijk preventieve maatregelen worden getroffen om sterfte van dieren of gezondheids- en welzijnsproblemen door uitval van systemen te voorkomen. Op dit moment worden alleen privaat eisen gesteld aan de systemen, waarmee ze door de overheid niet afdwingbaar zijn.

Het wetsvoorstel staat via internetconsultatie open voor reacties. Reageren kan tot 16 juli.

Beheer
WP Admin