Wet sterkt teler bij contracten

21-01 | Laatste update op 24-02 | |
Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

Belgische aardappeltelers staan in geval van overmacht met ingang van 2021 sterker tegenover afnemers, waarmee ze een contract hebben.

Dat zegt Isabel Dillen van het Belgische adviesbureau SBB. Ze wijst op het laatste deel van de ‘wet ter bescherming van ondernemers’ dat dit jaar in werking treedt. De Ondernemingsrechtbank in Gent oordeelde namelijk eerder dat een teler in geval van gebrek aan aardappelen door droogte wel degelijk een beroep op overmacht kan doen, en dat een leveringsplicht onder de in de wet genoemde onrechtmatige bedingen valt. De wet bepaalt dat overeenkomsten tussen ondernemingen duidelijk moeten zijn, en niet mogen leiden tot een al te groot onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de partijen.

De rechter heeft een ruimere beoordelingsbevoegdheid dan voordien het geval was

Voor de teler betekent dat volgens Dillen dat de nieuwe wet de contractvrijheid tussen partijen aan banden legt. “Ga je als teler niet akkoord met een opgelegde contractuele clausule. Staat die er wel in, dan kan je de uitvoering ervan dus betwisten bij de rechter. De rechter heeft een ruimere beoordelingsbevoegdheid dan voordien het geval was. Besluit hij dat de overeengekomen clausule onrechtmatig is, dan kan hij dit sanctioneren door de betrokken bepaling nietig te verklaren. Hierdoor ben je niet langer verplicht gevolg te geven aan deze clausule.”

Nieuwe contracten

Dillen oordeelt dat dit de positie van de telers ook sterker maakt bij onderhandelingen over nieuwe contracten. De teler kan zijn tegenpartij erop wijzen dat contractuele voorwaarden die onrechtmatig zijn, oneerlijke marktpraktijken vormen of misbruik maken van economische afhankelijkheid, niet geldig zijn en geen stand zullen houden bij een eventuele gerechtelijke betwisting. “Beter daarom om clausules als die van leveringsplicht op voorhand te weren uit het contract.”

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen RedacteurBeheer