Wetenschap moet Bayer redden van toekomstige claims

30-06-2020 | |
Foto: Reina de Vries
Foto: Reina de Vries

Bayer bedacht een mechanisme om toekomstige Roundup-claims efficiënt te behandelen. Wetenschappers moeten daarin beoordelen of Roundup kankerverwekkend is.

Vorige week maakte chemiebedrijf Bayer bekend te schikken in de aanklachten tegen het bedrijf vanwege de mogelijke kankerverwekkendheid van Roundup. Deze onkruidbestrijder bevat het actieve bestandsdeel glyfosaat, dat non-hodgkinlymfoom, bloedkanker, zou veroorzaken. Bayer trekt bijna € 10 miljard uit om tot een schikking te komen in de vele duizenden claims die personen indienden omdat ze Bayer aansprakelijk stellen voor het krijgen van kanker.

Tegelijkertijd heeft Bayer een mechanisme bedacht om toekomstige claims te behandelen. Dit mechanisme ligt nu ter goedkeuring bij een Amerikaanse rechtbank.

Gebonden aan beslissing panel van wetenschappers

Onderdeel van deze behandeling van toekomstige zaken is de oprichting van een onafhankelijk wetenschapspanel. Dit panel van wetenschappers moet bepalen of gebruik van Roundup kanker kan veroorzaken en, zo ja, bij welke minimale blootstellingsniveaus.

Zowel de schuldeisers, die worden samengenomen en onderverdeeld in bepaalde klassen, als Bayer zijn gebonden aan de beslissingen van deze wetenschappers. Het panel beslist dus over de oorzakelijkheid, ‘waardoor deze beslissing uit de juryprocedure wordt gehaald en teruggeplaatst in de handen van deskundige wetenschappers’, aldus Bayer.

Bepaling mogelijk verband Roundup en kanker duurt enkele jaren

Wanneer het panel vaststelt dat er geen oorzakelijk verband is tussen Roundup en kanker, kunnen de schuldeisers niet meer het tegenovergestelde beweren in toekomstige rechtszaken. De bepaling van het panel van wetenschappers zal volgens Bayer enkele jaren duren. Aanklagers kunnen niet voorafgaand aan de bepaling van het panel claims indienen of een schadevergoeding eisen.

In de tussentijd zet Bayer € 1,11 miljard in voor onderzoek naar de behandeling van kanker en steunbetalingen aan aanklagers die kanker ontwikkelen voordat het wetenschapspanel zijn bepaling vaststelt.

IARC oordeelde in 2015 dat glyfosaat kankerverwekkend is

Met dit mechanisme hoopt Bayer dat het wetenschappelijke bewijs dat Roundup en glyfosaat niet kankerverwekkend zijn de basis wordt. Iets waarvoor Bayer al langer pleit. Het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de WHO (IARC) oordeelde in 2015 dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is bij mensen.

Volgens Bayer heeft het onderzoek van IARC de algemene verwarring over het middel veroorzaakt. “IARCs conclusie is niet consistent met de overweldigende consensus van regelgevende instanties en andere deskundigen over de hele wereld”, zo liet Bayer vorig jaar weten.

Bayer neemt risico met nieuw mechanisme

Met het nieuwe mechanisme neemt Bayer een risico. Mocht het wetenschapspanel tot de conclusie komen dat Roundup wel kankerverwekkend is, dan kan Bayer te maken krijgen met een stortvloed aan nieuwe rechtszaken, omdat iedere aanklager apart weer naar de rechter kan stappen.

Bayer is echter overtuigd van de wetenschap: “We hebben er alle vertrouwen in dat het wetenschappelijke panel naar de wetenschappelijke bewijzen zal kijken en tot de conclusie zal komen dat glyfosaat veilig is”, aldus Bayer’s hoofd van rechtszaken, Bill Dodero.

Het is de vraag of de rechtbank die een beslissing moet nemen over het door Bayer voorgestelde mechanisme erin meegaat. Het civiele rechtssysteem in de VS geeft aanklagers nu eenmaal het recht hun zaak te bepleiten bij een jury, niet bij een panel van wetenschappers.

Kloosterman


Beheer