Wetenschappers-coalitie wil hogere vleesprijs

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Een coalitie van 54 mensen, met name wetenschappers van onder meer de universiteiten van Wageningen, Groningen en Amsterdam, wil dat de overheid een verbruiksbelasting op vlees invoert.

Zij hebben een brief met deze oproep gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. Volgens de groep kan een nieuw regeerakkoord niet zonder afspraken over hogere vleesprijzen. Ze stellen dat een hogere vleesprijs goed zou zijn voor klimaat, volksgezondheid en ook voor boeren. De groep wil tegelijk dat de btw op groenten, fruit en vleesvervangers met 4% verlaagd wordt.

€ 0,57 voor rund en € 0,20 voor kip in 2030

De verbruiksbelasting op vlees zou bepaald moeten worden op basis van een berekening van de externe milieukosten die de productie van dit type vlees met zich meebrengt. Bedragen variëren van een tarief van € 0,27 per 100 gram rundvlees, tot € 0,09 per 100 gram kippenvlees. De komende jaren zou dit opgehoogd moeten worden tot uiteindelijk respectievelijk € 0,57 voor rund en € 0,20 voor kip in 2030.

De groep suggereert om de opbrengsten van de verbruiksbelasting uiteindelijk via een Fonds Eerlijke Voedselprijs terug te laten vloeien naar zowel (een deel van) de bevolking als naar boeren. Een deel zou terecht moeten komen bij huishoudens met lagere inkomens, om die te compenseren voor de stijgende voedselkosten. Verder zou het geld gebruikt moeten worden om de btw van groente en fruit te verlagen.

Subsidies voor boeren

€ 450 tot € 600 miljoen per jaar zou besteed moeten worden aan subsidies voor boeren voor milieu-, natuur-, klimaat- en diervriendelijke maatregelen. Daarnaast wil de groep dat jaarlijks met de opbrengsten van de belasting 1% van de dierrechten wordt opgekocht, en buitenloop van koeien uit het fonds gesubsidieerd wordt.

Onder de ondertekenaars van de brief zijn onder andere D66-coryfee Jan Terlouw en hoogleraren Willem Bruil en Jan Willem Erisman.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer over

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.