Wetterskip verhoogt peil Friese boezem

Wetterskip Fryslân verhoogt het waterpeil in de Friese meren en kanalen (Friese boezem) met 5 centimeter om meer water vast te houden.

De maatregel volgt op de landelijke droogtemonitor van donderdag 28 mei. Daarin is aangegeven dat de wateraanvoer vanuit de grote rivieren naar het IJsselmeer daalt en watertekort dreigt bij aanhoudende droogte. Op dit moment is er nog voldoende water beschikbaar.

Watertekort voorkomen

Om in deze droge periode watertekort tegen te gaan neemt Wetterskip Fryslân enkele – tijdelijke – maatregelen. Het waterschap laat extra water in vanuit het IJsselmeer om het water in de Friese meren en kanalen aan te vullen en de waterkwaliteit goed te houden. Van daaruit wordt het water verdeeld over sloten en vaarten in polders en deelgebieden. Door een hogere waterstand op de Friese boezem is er meer water voor de polders beschikbaar. Ook verhoogt dit de druk op de inlaten naar de polders. Hierdoor kan het water beter verdeeld worden.

Samenwerking met boeren

Het Wetterskip vraagt boeren en andere grondgebruikers het watergebruik binnen een gebied onderling af te stemmen en daarover contact te zoeken met de rayonbeheerders van Wetterskip. “Samenwerking is belangrijk om lokaal watertekorten te voorkomen”, aldus Jan van Weperen, dagelijks bestuurslid bij Wetterskip Fryslân. “Niet iedereen moet op hetzelfde moment beregenen, dan gaan de slootpeilen onderuit. En beregen op zonnige dagen ’s avonds en ’s nachts in plaats van overdag, anders gaat er veel water verloren door verdamping.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.