Weuthen: contractprijs geen issue, kiemremming wel

Aardappelhandelshuis Weuthen verlaagt de contractprijzen voor af land aardappelen naar het niveau van 2017. Langbewaarders krijgen er maximaal € 12,50 per ton bij.

“Prijs in de contracten is nauwelijks een issue”, zegt Ferdi Buffen van het Duitse aardappelhandelshuis Weuthen. “Er is veel onzekerheid bij telers omtrent het wegvallen van de kiemremmer chloorprofam en of er een werkbare (tijdelijke) MRL komt. Daar komen veel meer vragen over van telers dan over de prijs.”

Later de boer op

Weuthen is dit jaar later dan andere jaren de boer op gegaan met contracten omdat de onduidelijkheid overheerst. De af-landprijzen zijn voor oogst 2020 terug op het niveau van 2017. Voor de bewaaraardappelen wordt vanaf week 8 een vergoeding betaald voor de extra kosten voor kiemremming. De prijsverhoging loopt op tot € 12,50 per ton aan het eind van het seizoen.

Weuthen betaalt in verhouding meer voor de goed gevraagde rassen, zoals Innovator, Zorba en Markies. Het prijsverschil tussen deze rassen en de minder gevraagde Fontane en Challenger is € 10 tot € 20 per ton afhankelijk van levertijd en ras. Voor aardappelen uit de mechanische koeling geeft Weuthen vanaf week 20 tot het eind van het bewaarseizoen een premie.

Verlaging pootgoedprijzen

Verder verlaagde Weuthen de pootgoedprijzen met € 100 tot € 350 per hectare. Buffen geeft daarbij wel aan dat deze afgelopen jaren hoger waren dan de prijs die de fritesindustrie hanteerde. Afname van pootgoed is bij het Duitse aardappelhandelshuis niet contractgebonden. Telers kunnen pootgoed bestellen zonder dat ze daarvoor aardappelen terug hoeven te leveren. De pootgoedprijs beweegt mee omlaag met de marktprijzen voor pootaardappelen. Weuthen bied telers ook meerjarige pootgoedcontracten aan.

Eenvoudig contract

Buffen vindt dat de telers met de hogere bewaarvergoeding in combinatie met de lagere pootgoedprijs grotendeels worden gecompenseerd voor de kostprijs verhoging.

Het contract is verder eenvoudig. Weuthen werkt met tonnencontracten, minimum onderwatergewicht van 360 gram en fritesgeschikt. Voor onberegende percelen wordt maximaal 30 ton per hectare op vaste prijs gecontracteerd en voor beregende percelen is dat maximaal 45 ton per hectare. De rest van de opbrengst is vrij. Weuthen wil afnemen voor een dagprijs, maar dat is geen verplichting.

Serieuze zorgen

Buffen: “We gaan misschien veel grondstof verliezen door kwaliteitsproblemen door fouten bij de kiemremming. Wij vrezen dat er komend seizoen veel verkeerd gaat in de bewaring. Door het wegvallen van chloorprofam zijn telers aangewezen op andere middelen die meer aandacht vragen, duurder zijn en niet in alle bewaarschuren toepasbaar zijn. Zo zijn er veel schuren, die niet luchtdicht zijn en daardoor minder geschikt voor het gebruik van 1.4 Sight of Biox-m. We verwachten bij een normale oogst in januari/februari een groot aanbod van partijen die niet langer bewaarbaar zijn. Dat kan maanden lang de markt verpesten.”

Weuthen geeft telers het advies mee om de kiemremmer MH te gebruiken in combinatie met 1.4Sight of Biox-m en mechanische koeling.

Schoonmaakbewijs

Weuthen wil van alle telers een documentatie bewijs hebben dat de schuur goed is schoongemaakt om problemen met een te hoge MRL te voorkomen. Op het contract voor oogst 2020 staat vetgedrukt dat gebruik van chloorprofam niet is toegestaan, wettelijk mag dat nog tot oktober. Behandelde aardappelen zijn niet te vermarkten.

Meer focus op vroege aardappelrassen

Voor oogst 2021 verwacht Buffen dat de focus meer ligt op vroege aardappelrassen. Dit omdat de kosten voor lange bewaring hoger en de risico’s groter worden. Daar wordt nu al op ingespeeld door klanten die vroege rassen voor oogst 2021 vragen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.