Wie behartigt het belang van de melkveehouderij?

20-10-2021 | |
Schoonvelde
Henk Schoonvelde Melkveehouder
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Wat een kippenhok is de belangenbehartiging voor de melkveehouderij.

Door het ontbreken van een centraal aanspreekpunt lijkt iedereen zich geroepen te voelen om zich op te werpen als de belangenbehartiger van de melkveehouderij. Ultiem voorbeeld is FrieslandCampina, blijkbaar is er intern daar een grote behoefte om zich keer op keer in het politieke wespennest te storten. Gevolg: het bestuur wankelt. Echter, de CEO is als beslissingsbevoegd persoon bij AgriNL blijkbaar nog niet overstag en blijft politiek bedrijven. Mijn advies aan Campina zou zijn: hou je waar mogelijk zover mogelijk van het politieke debat, intern zijn er over financiering, strategie en resultaten al genoeg discussies te voeren.

Eerst leek het erop dat Mark van den Oever mijn woordvoerder was en nu Co de Heus? Twee keer nee wat mij betreft

Afgelopen week brak letterlijk mijn klomp. De CEO’s van diverse aan boerenbedrijven gelieerde bedrijven dienden zich aan alsof ze de belangen voor mij als melkveehouder behartigen via AgriNL. Hoe dan? Gaat Co de Heus mijn belangen behartigen? Als actief EDF-lid (European Dairy Farmers) is het juist mijn doel om zo min mogelijk van mijn melkgeld in de handen van de periferie te laten belanden. Nu gaan die mijn belangen ongevraagd behartigen. Eerst leek het erop dat Mark van den Oever mijn woordvoerder was en nu Co de Heus? Twee keer nee wat mij betreft.

Brancheorganisatie melkveehouderij

Nu wil ik mijn gelijk niet achteraf halen, maar ik heb al vaak gepleit voor een brancheorganisatie voor de melkveehouderij. Met een kundig bestuur van melkveehouders, uiteraard mag of zelfs moet de periferie meebetalen want een selecte groep kundige medewerkers is een must om meters te maken.

Moet alles op een hoop? Nee, maar 95% van de melkveehouders heeft zeker meer dan 50% identieke belangen. Het gebied waar de brancheorganisatie melkveehouderij kan excelleren. Het is nu code rood. De NMV vecht intern, de Vakgroep melkveehouderij is monddood gemaakt door LTO Nederland, ZuivelNL is failliet, NZO is het speeltje van zuivel-CEO’s en alle splinterclubs hebben geen budget en capaciteit om op inhoud het verschil te maken.

Los zand is het

Ik maak mij zorgen, dat deel ik dan wel met de CEO’s van AgriNL. Het spel is op de wagen, de koe lijkt de politieke target wat betreft klimaat, stikstof en water. Wie gaat het voor ons regelen? De akkerbouw en varkenshouderij hebben met hun brancheorganisaties de juiste personen aan tafel zitten en hebben bijvoorbeeld de lobby voor het zevende actieplan nitraat op orde. En de melkveehouderij? Los zand is het, wie pakt de handschoen op?Beheer