Wie nodigt de Tweede Kamer uit voor de Boerentafel?

13-04-2022 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal binnenkort een ‘Boerentafel’ organiseren.

De vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal binnenkort een ‘Boerentafel’ organiseren. Drie Kamerleden nemen het voortouw in het uitnodigingenbeleid. Hoe kwam die boerentafel tot stand? Wie mogen er aanschuiven? En waar gaat het over?

Brief van Mark van den Oever

Terug naar september 2021. Bij de Tweede Kamer kwam een brief binnen van Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF). Zou de Tweede Kamer niet een gesprek willen aangaan met het bestuur van FDF over de vraag ‘hoe we kunnen toewerken naar het klimaatneutraal maken van onze maatschappij met behulp van de Nederlandse boeren?’.

Zoals het met zoveel brieven gaat, kwam deze op de stapel van te behandelen verzoeken in de procedurevergadering van de Kamercommissie. De Kamercommissie besloot in meerderheid FDF uit te nodigen.

Niet Jan en alleman uitnodigen

Toenmalig commissievoorzitter Attje Kuiken (PvdA) maakte zich daar na afloop van de vergadering erg boos over. Zij wees onder andere op een motie waarin de Kamer had uitgesproken dat er geen gesprekken gevoerd worden met organisaties die de Holocaust bagatelliseren. Zij vindt dat het de waardigheid van de Tweede Kamer niet ten goede komt als een organisatie als FDF wordt uitgenodigd. Wat partijen in het parlement doen, is hun zaak. Maar het parlement kan niet Jan en alleman uitnodigen, stelde ze. De emoties liepen daarbij hoog op. Uiteindelijk draaide de commissie het besluit terug om FDF uit te nodigen.

Agendapunt vooruit geschoven

Maar daarmee was het verzoek van FDF nog niet van tafel. In november kwam het onderwerp opnieuw op de agenda – nu in een vergadering achter gesloten deuren. Op dat moment waren coalitieonderhandelingen nog volop gaande. Voordat het besloten gedeelte van de vergadering was begonnen, hadden de woordvoerders Tjeerd de Groot (D66), Derk Boswijk (CDA) en Thom van Campen (VVD) de zaal al verlaten, omdat ze op een andere plek in het kader van de coalitiebesprekingen met elkaar in gesprek gingen. Er waren nog een paar Kamerleden (Partij voor de Dieren, SP en PvdA) over, die het besloten agendapunt voor zich uit schoven.

Een week later stond de uitnodiging van FDF opnieuw op de agenda, opnieuw in beslotenheid. De kwestie werd andermaal vooruit geschoven, nu tot na de vorming van een nieuw kabinet. Dan zou er een ‘voorstel worden uitgewerkt over de wijze waarop dit gesprek en eventuele andere gesprekken met belangenorganisaties plaats kunnen vinden’, besloot de Kamercommissie achter gesloten deuren.

De rol van de melkveehouderij

De ambtelijke ondersteuning van het parlement formuleerde een voorstel voor het houden van gesprekken aan een ‘Boerentafel’. Drie Kamerleden, Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD) en Joris Thijssen (PvdA), gaan nadenken wie ze uitnodigen en wat het onderwerp zal zijn. Het oorspronkelijke idee van FDF om het te hebben over de rol van de melkveehouderij (koeien) bij de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, lijkt inmiddels naar de achtergrond te zijn verdwenen.

Wordt vervolgd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer