Skip to content

Wiebes: geen ingreep in landbouwprijzen

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). - Foto: ANP

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD). - Foto: ANP

Het kabinet neemt geen wettelijke maatregelen om prijzen voor agrarische producten te ondersteunen.

Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in debat over de coronacrisis met de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Maarten Hijink legde de minister de vraag voor of er geen mogelijkheden zijn om te zorgen dat verschillende ondernemers, zoals boeren, niet tegen elkaar worden uitgespeeld door afnemers. Hijink: “Wat zijn de middelen die het kabinet in handen heeft om in te grijpen als we zien dat de boeren niet meer een normale prijs krijgen voor hun melk?”

Ondernemers moeten ‘met elkaar in gesprek’

Wiebes gaf aan dat er een Prijzenwet is en een Distributiewet. “Ik ben volstrekt niet van plan om die mogelijkheden nu toe te passen.” Hij vindt dat ondernemers met elkaar in gesprek moeten gaan. “Dat moeten we met elkaar oefenen. Het is een nieuwe situatie, een buitengewone economische situatie, en dat past hier.”

Fokverbod

Minister Wiebes werd door Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) bevraagd over een mogelijk fokverbod, omdat door de maatregelen die aangrenzende landen nemen de diertransporten naar het buitenland in gedrang komen.

De Europese Commissie heeft er overigens bij de lidstaten op aangedrongen het vrije verkeer van goederen overeind te houden, waarbij het transport van voedsel, vee en bederfelijke waar expliciet is genoemd.

Omvang veestapel

Minister Wiebes ging er niet op in. Hij merkte op dat Ouwehand eerder in het debat de coronacrisis en de omvang van de veestapel in Nederland met elkaar in verband bracht. Hij verwees Ouwehand naar zijn collega van landbouw: “Ik vind dat de minister van LNV nodig is om in zo’n belangrijke kwestie de juiste woorden te kiezen”, aldus Wiebes.

Vordering Mondkapjes

inister Bruno Bruins (Medische Zorg) zei in gesprek met het parlement dat hij via een invorderingsbesluit mondkapjes en andere medische hulpmiddelen wil vorderen. Hij werd daartoe uitgedaagd door de Kamerleden Jesse Klaver (Groen Links) en Maarten Hijink (SP) “Er ligt een vorderingsbesluit gereed, waarvan we gebruik kunnen maken om bijvoorbeeld mondmaskers te vorderen” aldus de minister, vlak voor hij onwel werd en de vergadering verliet. Hij zei dat hij diezelfde (woensdag-)avond het vorderingsbesluit zou laten ingaan. Dat gebeurde niet.

Donderdag was nog niet duidelijk op welke bedrijven of voorraden zo’n besluit betrekking zou hebben. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren juristen nog bezig zo’n besluit voor te bereiden.

Lees ook: Oproep LTO Noord: beschermingsmaterialen naar zorg

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin