Wiellast bietenrooiers altijd meer dan 10 ton

Bietenrooiers met volle bunker hebben altijd wel een set wielen die meer dan 10 ton per wiel moet dragen. Dat heeft het IRS bekendgemaakt.

Op 6 november 2019 is binnen het project Bewust Behoud Bodemstructuur een meetdag in Zeewolde gehouden waar diverse bietenrooiers zijn gewogen.

Bandenfabrikant Michelin was deze dag aanwezig om samen met het IRS de wegingen uit te voeren. De wegingen zijn bedoeld als input voor het programma Terranimo dat voor Nederlandse omstandigheden wordt ontwikkeld.

Programma Terranimo simuleert bodemimpact machines

Met Terranimo kan de bodemimpact van machines onder invloed van wisselende wiellasten, type banden, bandendruk en bodemsterkte worden gesimuleerd. Hiermee kan bijvoorbeeld het effect van een lagere bandendruk of een ander type band op de bodem in kaart worden gebracht. Er zijn meerdere metingen verricht per machine: leeg, met volle bunker, losband uitgeklapt en gevuld, met ontbladeraar en rooi-unit op de grond.

Tekst gaat verder na de video-impressie van de meetdag.

Grimme Maxtron 620 kampioen wiellast

Kampioen wiellast bleek de Grimme Maxtron 620. Vol woog de rooier 53,6 ton, waarvan 16,8 ton linksvoor en 16,5 ton rechtsvoor. De Maxtron heeft voor echter geen banden, maar rupsen. Deze hebben over het algemeen een grotere voetprint dan luchtbanden.

Ook hoge wiellasten noteerde de Vervaet Q621. Deze had vol een totaalgewicht van 49,5 ton, waarvan de band linksachter 14,2 ton moest dragen. De band rechtsachter had een wiellast van 11,4 ton.

Bij de zeswielige Ropa Tiger V8-4 waren het vooral de middenbanden die veel last moesten dragen: 12,2 ton en 13,4 ton. Bij de Agrifac LightTraxx en Agrifac OptiTraxx rustten respectievelijk 13,8 ton en 13,4 ton op het linker voorwiel. Bij de zeswielige Agrifac SixxTraxx waren het juist de achterwielen die veel gewicht moesten dragen: 12,4 en 11,8 ton. Bij wiellasten hoger dan 10 ton moet een onnauwkeurigheid worden aangehouden van 250 kilo van de gemeten wiellast.

Twee systemen met lager gewicht dan 10 ton per wiel

De enige systemen die voor de gehele combinatie wielgewichten lager dan 10 ton per wiel noteerden, waren een Franquet X-Beet-bietenrooier in de hef van een MF5713, en een Unsinn- bietenlader met 8-tons bunker. Deze werd getrokken door een MF5609.

Weinig progressie in minder bodembelasting

In tien jaar tijd blijkt weinig progressie geboekt in het ontzien van de bodem. Op het bietenevent Beet Europe 2010 in Lelystad zijn destijds ook de wiellasten van de bietenrooiers bepaald, ook toen werden wiellasten hoger dan 10 ton gemeten. Sindsdien zijn nieuwe, bredere en flexibelere banden op de markt gekomen, maar zijn tegelijkertijd de bunkers op de nieuwere rooiertypes in formaat gegroeid.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.