Wiens brood men eet…

17-06 | |
Vergaderboer Columnist
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Zeven jaar terug. 2015. Tjeerd de Groot was directeur van de NZO, de overkoepelende organisatie van de zuivelindustrie.

Hij betoogde: “De Nederlandse zuivelindustrie is een economische topsector, die markten en mensen over gehele wereld verovert.” Boeren waren: “Trotse ondernemers, dag in dag uit bezig hun bedrijf te verbeteren. Dichtbij de natuur en volop betrokken bij hun koeien. Innovatief en ambachtelijk. Samen vormen zij de witte motor van de Nederlandse economie. Een sector die gezien mag worden. Springlevend, kerngezond en levert een onmisbare bijdrage aan het succes van de Nederlandse export.”

Het Nederlandse landbouwsysteem is failliet

Nu is Tjeerd de Groot Tweede Kamerlid van D66. En voorstander van een halvering van de veestapel. Hij schrijft in Het Financiële Dagblad: “Het Nederlandse landbouwsysteem is failliet. Binnen Europa is Nederland het slechtste jongetje van de klas. Als gevolg van de stikstofuitstoot halveerden sinds 1990 de populaties wilde dieren. De uitstoot komt grotendeels voor rekening van de intensieve landbouw. En aan herstel van de biodiversiteit is Nederland nog het minst van alle Europese landen toegekomen.”

Provinciale politici van CDA en VVD

Hij geeft nu de schuld aan de provinciale politici van CDA en VVD. Die verzetten zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hij verwijt hun dat ze de noodzakelijke maatregelen niet durven verdedigen naar hun agrarische achterban. “Ze moeten net als hun landelijke collega’s van VVD en CDA over hun eigen schaduw heen springen”, roept hij. “Ze houden het hele land in gijzeling vanwege de stikstofkwestie.”

Een enorme ommezwaai

Je moet maar durven. Tjeerd de Groot maakte in zeven jaar een enorme ommezwaai. Niet op basis van nieuwe feiten, want het stikstofprobleem speelde in 2015 ook al. In dat jaar werd PAS geïntroduceerd, dat in 2019 werd afgeschoten. PAS kwam er mede na overleg met de landbouworganisaties, waartoe ook Tjeerd de Groot behoorde. Logisch. Hij vond de veehouderij als zuiveldirecteur immers een Topsector. Wiens brood men eet…..

Iemand met een echte visie kan nooit in zeven jaar zo van mening veranderen. Dan heb je geen ballen.

Meer over


Beheer