Doorgaan naar artikel

Winst CZAV plust door verkoop Agrimarkt

Controle bij de aflevering van tarwe bij CZAV. - Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890

Controle bij de aflevering van tarwe bij CZAV. - Foto: Peter Roek

De winst van agrarische coöperatie CZAV steeg in boekjaar 2018-’19 fors ten opzichte van het jaar ervoor.

Het resultaat na belastingen en deelnemingen kwam uit op € 24,2 miljoen tegenover € 2,5 miljoen een jaar eerder. De oorzaak hiervan: de verkoop van supermarktketen Agrimarkt. Dat blijkt uit het jaarverslag dat CZAV maandag 6 januari publiceerde.

Het resultaat voor belastingen en deelnemingen van € 1,8 miljoen blijft echter achter bij het resultaat van vorig jaar van € 3,7 miljoen. Redenen hiervoor zijn onder andere een negatief regulier resultaat van Agrimarkt en een grotere nakorting die CZAV aan klanten en leden gaat betalen. De nakorting bedraagt dit jaar € 1,5 miljoen, tegenover € 1,3 miljoen vorig jaar.

Omzetgroei in alle belangrijke productgroepen

De omzet van de coöperatie groeide van € 429 miljoen naar € 445 miljoen, een stijging van 3,6%. In alle ‘belangrijke productiegroepen’ was er groei. De omzet van meststoffen steeg van € 72 miljoen naar € 78,5 miljoen. De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen leverde € 93,6 miljoen op, tegenover € 86,6 miljoen een jaar eerder. De omzet in granen groeide van € 56,9 miljoen naar € 59,8 miljoen.

Dochteronderneming Agriant, waar de in 2017 van ForFarmers overgenomen akkerbouwactiviteiten werden ondergebracht, groeide met 10% in omzet. Dat was echter minder dan verwacht, doordat boeren in het kernwerkgebied van Agriant, Oost-Nederland, werden getroffen door droogte.

De coöperatie investeerde afgelopen boekjaar € 4,7 miljoen in vervanging en uitbreiding van kern- en nevenactiviteiten, vooral op logistiek gebied.

Verkoop van winkels Agrimarkt aan Jumbo

CZAV verkocht de zes winkels van supermarktketen Agrimarkt halverwege 2019 aan Jumbo. Over de verkoop schrijft algemeen directeur Antoon van Vught in het jaarverslag: “Agrimarkt werd niet verkocht met als doel om een andere investering te doen. De financiële positie van CZAV is weliswaar fors versterkt met de verkoop, maar was ook zonder de aandelentransactie sterk om in het kader van de huidige strategie verdere investeringen te doen in de kernactiviteiten of de andere deelnemingen.”

Beheer
WP Admin