Winst Saputo flink gedaald door gestegen kosten

14-06 | |
Foto: Saputo
Foto: Saputo

De winst van Saputo is in het vierde kwartaal van boekjaar 2022 (eindigend op 31 maart) met 64% gedaald naar omgerekend € 27,4 miljoen. In de winstdaling zijn herstructureringskosten meegenomen van € 37,8 miljoen.

Ondanks prijsverhogingen lukte het de Canadese zuivelonderneming nog niet al de snel gestegen kosten tijdig door te berekenen. De brutowinst (EBITDA) daalde met 14,2% naar € 192,7 miljoen. De omzet steeg als gevolg van de prijsverhogingen met 15,1% naar € 2,9 miljard.

Verbeterde productiviteit

De zuivelgigant verwacht dat de winst zich in boekjaar 2023 gaat herstellen. Dit onder meer als gevolg van verdere prijsverhogingen die de onderneming wil doorvoeren en een verbeterde productiviteit. Saputo verwacht niet dat de vraag naar zuivel snel gaat afnemen. Over het hele boekjaar komt de omzet van Saputo uit op € 11,1 miljard. Dat is een stijging van 5,2% ten opzichte van een jaar eerder. De winst daalde met 56,2% naar € 203,1 miljoen.

Willem Veldman


Beheer