Winstpuntje in stikstofbeleid met latente ruimte

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

Het is een zware bevalling. Lastiger dan iedereen dacht. Maar stukje bij beetje krijgen de nieuwe beleidsregels voor stikstof vorm.

Er is alvast één lichtpuntje bekend: de latente ruimte blijft deels behouden. De provincies hebben hier bakzeil gehaald tegenover minister Schouten.

Boosheid over Inname niet-gebruikte ruimte

De inname van niet-gebruikte ruimte in de vergunning was een belangrijke bron van boosheid onder veehouders. Zowel provincies als minister wilden niet-benutte (latente) ruimte in de vergunning inhouden op het moment dat de vergunning wijzigt of vervalt. De provincies gingen hierin het verst. Zij definieerden latente ruimte als het verschil tussen het aantal gehouden dieren en het aantal dat de vergunning toelaat. Minister Schouten definieerde het gunstiger, als het verschil tussen de gebouwde stalcapaciteit en de vergunning.

Bij uitbreiden binnen de vergunning mag de totale depositie niet toenemen

Wat er nu ligt, volgt de lijn van Schouten, zij het met één extra clausule: bij uitbreiden binnen de vergunning mag de totale depositie niet toenemen. Hoe de bestuurders dat precies willen inkleden is nog onduidelijk. Zoals zoveel.

Nog veel onduidelijk in beleidsregels

De duidelijkheid die voor 1 december beloofd was, is er nog lang niet. Pas volgende week buigen de provinciebesturen zich over aangepaste beleidsregels. Tot die tijd zullen steeds stukjes en beetjes naar buiten komen. Deze keer iets betrekkelijk positiefs, maar resultaten uit het heden bieden geen garantie voor de toekomst.Beheer