Wisselen bedrijfsvorm kan kalverhouder door dal helpen

06-11-2020 | |
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Aanpassing van de bedrijfsstructuur, door bijvoorbeeld omzetting naar een bv, kan vleeskalverhouders helpen om een forse inkomensdip zoals in dit jaar, te overleven.

Dit zei accountant Hennie van Braak, directeur van Van Braak Accountants, tijdens een webinar georganiseerd door de Vereniging van Kalverhouders (VVK).

Van de deelnemende kalverhouders bleek meer dan 80% een bedrijf te hebben met een maatschapsvorm of een eenmansbedrijf. Deze bieden minder mogelijkheden om verliezen op te vangen en liquiditeit te behouden dan een bv met holdingsstructuur (moeder- en dochterbv), aldus Van Braak. Ook zijn er meer mogelijkheden om verliezen te verrekenen of uit te middelen.

Keuze hoeft niet voorgoed

Het advies van de accountant is om bij slechte resultaten, zo mogelijk dus te kiezen voor bij voorkeur een bv met holdingsstructuur en dan dit jaar de verliezen te maximeren. Per saldo en over de loop van meerdere jaren kan een bedrijf daarmee gunstiger uitkomen.

De keuze voor een bv hoeft niet voorgoed te zijn. Er kan zelfs jaarlijks van bedrijfsvorm worden gewisseld, bijvoorbeeld van bv terug naar VOF of anders. Ook een slimmere omgang met huwelijkse voorwaarden kan zakelijk gezien gunstiger uitpakken voor een bedrijf.

Kalverhouders vroegen of banken of andere financiers geen bezwaar zouden hebben tegen verandering van bedrijfsvorm en dus ook van financiële structuur. Volgens Van Braak zullen die uiteindelijk ook liever een bedrijf voor zich hebben dat een sterkere betalingscapaciteit heeft dan een financieel zwakke onderneming.

van der HorstBeheer