Witlof na hogere prijzen in november op ‘normaal’ niveau

08-12-2022 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

December begint voor witlof met wat lagere prijzen dan in medio november.

Daarmee is het hogere prijsniveau van korte duur geweest. De prijzen liggen wel boven het niveau in 2021. Dat is al vanaf medio augustus het geval.

Een echt goede verklaring voor het huidige prijsverloop en de prijsdruk in de afgelopen anderhalve week is niet direct te geven. Is het vanwege de scherpe prijsstelling van andere groenten of omdat de week voor Sinterklaas traditioneel niet de beste week voor witlof is, wat daarvoor de onderliggende reden ook mag zijn? Het maakt in ieder geval dat de huidige prijsvorming niet heel bijzonder is.

Oude voorraad

Verder uitzoomend is te zien dat de prijsvorming in vergelijking van de eerste 8 maanden van 2022 weer op een ‘normaler’ niveau is uitgekomen, en aanzienlijk beter dan in dezelfde periode vorig jaar. De vraag is vervolgens wat in de laatste weken van dit jaar verwacht mag worden, en in 2023.

Feit is dat zeker nog niet alle telers oogsten van nieuwe wortels, omdat alle oude wortels nog niet op zijn. Dat kan de productie – iets – in de hand houden. In combinatie met meer winterse temperaturen kan dat gunstig zijn voor de prijsvorming, in ieder geval in de komende weken.

Nieuwe voorraad

Op langere termijn kan de voorraad nieuwe wortels van invloed zijn op de markt. In reactie op de ruime worteloogst in 2021, is in 2022 minder uitgezaaid. In de hand gewerkt door de droge omstandigheden in de afgelopen zomer, heeft er dat toe geleid dat er zeker geen overvloed aan wortels beschikbaar is en zal komen.

Agreste, een in landbouwstatistiek gespecialiseerd onderdeel van het Franse ministerie van Landbouw, schatte enkele weken dat de Franse wortelproductie dit jaar 9% lager zou uitvallen dan in 2022. Nog meer dan in Frankrijk heeft het droge zomerweer de wortelproductie in België beperkt. Dat kan erin resulteren dat met name in het voorjaar en in de zomer minder wortels worden opgezet, met een voor de prijsvorming gunstige lofproductie.

Prognose: aantrekkende prijzen.

Prijsinformatie over vollegrondsgroente vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Stallen
Joost Stallen Redacteur


Beheer