Witlofprijs goed doorgestegen

22-09-2022 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

De vanaf begin augustus gestaag oplopende prijs voor witlof lijkt nog niet ten einde. Korte grove witlof wordt verhandeld vanaf € 1,50 per kilo.

Het prijsherstel was hard nodig als tegenwicht voor de bar slechte marktomstandigheden in de eerste helft van het jaar, en om de gestegen kosten op te vangen. Een kilo witlof produceren kost inmiddels naar schatting € 1,10 per kilo. Dat is 25 à 30 cent meer dan een jaar geleden.

Onvoldoende perspectief teelt witlof

Vanuit dat oogpunt is een opbrengstprijs van anderhalve euro niet meer dan terecht. Wellicht is dat voor sommige bedrijven zelfs onvoldoende om nog perspectief in de teelt te zien. Bronnen melden dat enkele trekbedrijven in Nederland het mede daarom met ingang van het nieuwe seizoen voor gezien houden.

Overigens is het nog steeds curieus waarom de prijsvorming in het eerste deel van 2022 zo slecht was. Al het hele jaar is de productie niets te hoog. De mogelijke verklaring is dat het aanbod overige groenten er tot in de zomer voor zorgde dat de vraag naar witlof achterbleef ten opzichte van het aanbod. Voor de komende periode wordt verwacht dat witlof rond het huidige prijsniveau zal blijven.

Onregelmatige groei

Verder is het de vraag hoe het loopt met de groei van de witlofwortelen. Volgens adviseur Sjaak Gerardts van adviesbureau Chicogrow zijn de aantallen wortelen in het algemeen kleiner dan in 2021. Door het grote aantal zonne-uren zijn ze wel productiever, verwacht hij. Het valt Gerardts ook op dat de stand van de vroegste percelen vaak onregelmatig is. “Om de fijnste wortelen ook in een opzetbare maat te krijgen, is nog wel groeitijd nodig. Ik denk dat er tot half oktober niet veel gerooid gaat worden.”

Prognose: prijshoudend.

Prijsinformatie over vollegrondsgroente vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Stallen
Joost Stallen Redacteur


Beheer