Wojciechowski: EU-beleid meer richten op platteland

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. - Foto: ANP
Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. - Foto: ANP

In de langetermijnvisie van de Europese Commissie moet meer aandacht komen voor plattelandsgebieden.

De ontwikkeling van het platteland moet niet alleen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaan, vindt Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. De landbouwcommissaris lichtte dinsdag in het Europees Parlement de langetermijnvisie van de Europese Commissie voor het platteland toe.

Beleid voor platteland

Hij vindt dat alle Europese beleidsterreinen (meer) moeten worden gebruikt om beleid voor het platteland uit te werken. Wojciechowski noemt het voorbeeld van EU-geld voor de aanleg van spoor- en snelwegverbindingen. “Spoorwegen worden met steun van de EU aangelegd om steden met elkaar te verbinden. Maar die spoorlijn loopt over het platteland, zonder dat er extra stations op het platteland komen. Dan is zo’n Europese subsidie nadelig voor het platteland. En sommige wegen worden uitgebreid en veiliger gemaakt, met als gevolg dat het landbouwverkeer er geen gebruik van kan maken. Dat heeft ook negatieve effecten voor het platteland.”

Tegenstelling platteland en stad

Verschillende Europarlementariërs wezen op de tegenstelling tussen het platteland en de stad. Ongeveer een derde van de Europese bevolking woont op het platteland. Het platteland omvat ongeveer 80% van het Europese grondgebied.

Hij legt in de langetermijnvisie nadruk op onder andere verbetering van de toegang tot het internet en het openbaar vervoer. “Sommige gebieden zijn alleen met de auto bereikbaar”, constateert Wojciechowski. Hij wil vooral dat de vergrijzing en de ontvolking van het platteland wordt teruggedrongen.

Natura2000-gebieden

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA ziet in het commissieplan ook mogelijkheden voor boeren die bij of in Natura2000-gebieden werken. Zij roept Wojciechowski op om samen met vice-voorzitter Frans Timmermans te zoeken naar mogelijkheden om nieuwe kansen te bieden aan boeren bij Natura2000-gebieden. “Voor Nederlandse boeren is dat erg belangrijk. En daarvoor zal de Vogel- en Habitatrichtlijn moeten worden aangepast”, zegt Schreijer-Pierik.

Duurzame concepten

In de langetermijnvisie stelt de Europese Commissie dat er ‘bio-gebieden’ kunnen worden gevormd waar boeren samen met de toeristische sector, lokale overheden en organisaties tot een akkoord zouden moeten komen over nieuwe duurzame (biologische) concepten. Dat zou juist in combinatie met Natura2000-gebieden kunnen, aldus de visie.

Wojciechowski zegt dat de langetermijnvisie nog moet worden uitgewerkt in concrete plannen. “Maar zonder visie kun je geen plan maken. Dit is het begin van een traject om het platteland te veranderen.”

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer