Wojciechowski liet landbouwgeld wegsluizen

Hoe Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski opeens toch geld vond op de landbouwbegroting en dat liet wegsluizen naar de post ‘onvoorzien’.

Begin april probeerden belangenbehartigers uit de landbouw van alle kanten druk op de Europese Commissie te zetten om een steunpakket op te zetten in verband met de coronacrisis. Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski hoorde de roep om hulp aan. Half april zei hij in overleg met de landbouwcommissie van het Europees Parlement dat hij in alle hoeken en kieren van de landbouwbegroting had gekeken. Zijn conclusie: zelfs in de voering van het budget zat geen dubbeltje meer.

Marktmaatregelen

Het enige wat Wojciechowski de getroffen boeren en tuinders kon bieden was een soepele omgang met steun die vanuit de plattelandsontwikkelingsgelden op lidstaatniveau kon worden vrijgemaakt. In Nederland was dat zo’n klein bedrag dat Carola Schouten bedankte voor de moeite en zelf met een omvangrijk steunpakket kwam waarvan met name de sierteelt en de aardappelsector gebruik konden maken.

De Europees landbouwcommissaris kwam een week later op zijn schreden terug. Ondertussen hadden ongeveer alle landbouwministers van de Europese lidstaten hun beklag gedaan bij Wojciechowski. Er was op zijn minst de mogelijkheid om marktmaatregelen te nemen, was de boodschap.

Private opslag zuivel en vlees

Wojciechowski vond toch nog een zakje met geld. Hij toverde € 80 miljoen tevoorschijn, die hij kon inzetten voor private opslag in de zuivel-, vlees- en groentesectoren. De aardappelsector bleef buiten schot, evenals de kalversector, die hard voor een steunmaatregel lobbyde. Het geld was op, zei Wojciechowski, en hij liet bij wijze van spreken de voering van zijn zakken zien.

Wojciechowski vergat echter een achterzak te tonen. Daarin bevond, zo bleek begin juni, nog een bedrag van € 465,3 miljoen. Dat bedrag werd op voorstel van de Europese Commissie overgeheveld naar de post onvoorziene uitgaven.

Dat gebeurde niet per ongeluk. Er was namelijk geld nodig om steun te verlenen voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Het ging om dringende humanitaire hulp, zei de Europese Commissie.

Vluchtelingen

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zag hoe de Europese Commissie opeens wel geld op de landbouwbegroting had gevonden, en hoe dat geld vervolgens werd weggesluisd voor de steun aan vluchtelingen in het Midden-Oosten.

De SGP‘er Ruissen is altijd begaan met vluchtelingen die ‘vaak onder barre omstandigheden zijn gevlucht voor oorlog en geweld’, zoals hij zegt. “Zij hebben onze hulp hard nodig.” Maar Ruissen vond het wel raar dat geld, waarvan de Europese Commissie gezegd had dat het er niet was, nu was vrij te maken voor vluchtelingen. “Juist nu de landbouw in grote crisis is, mogen we niet korten op de landbouwbegroting”, zei hij. Hij stemde tegen de manier waarop de vluchtelingensteun werd gefinancierd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.