Woningbouw eerst, daarna PAS-melders

18-12-2019 | |
Foto: ANP - Foto: Freek van den Bergh
Foto: ANP

Het creëren van stikstofruimte voor PAS-melders is de eerste opdracht van het kabinet, na het lostrekken van de woningbouw en de bouw van een aantal infrastructurele werken.

Dat bleek woensdag uit de woorden van minister Carola Schouten in overleg met de Tweede Kamer.

Hoeveel stikstofruimte nodig is voor de PAS-melders en hoe die kan worden gevonden, is nog onduidelijk. Een aantal Kamerleden (GroenLinks, SP, PvdA) is bezorgd of het kabinet niet meer belooft dan het hard kan maken door te zeggen dat de PAS-melders geen negatieve gevolgen ondervinden van de stikstofuitspraak.

PAS-melders hoefden onder het inmiddels buiten werking gestelde programma aanpak stikstof geen Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen, omdat hun berekende stikstofdepositie beneden een drempelwaarde bleef. Door de uitspraak van de Raad van State is hun situatie ‘illegaal’ geworden.

Vrijwillige opkoop

Minister Schouten zegt dat die 3.200 boerenbedrijven buiten hun schuld in onzekerheid zijn gekomen en dat daarvoor wat geregeld wordt. Het kan zijn dat er extra stikstofmaatregelen getroffen moeten worden in of bij natuurgebieden, om de toezegging gestand te doen. De minister sluit daarbij de vrijwillige opkoop van bedrijven niet uit.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer