Worstelen met grondgebondenheid

Foto: Mark Pasveer
IMG_mpv204721-001

Wees voorzichtig met stoere doelstellingen waarvan je de consequenties niet overziet.

Grondgebonden veehouderij, het is een beladen begrip. Iedereen in de sector en daar buiten voelt aan zijn water dat binding met grond iets positiefs is dat burger en consument toejuichen. Het is niet hetzelfde als, maar riekt toch naar: koeien in de wei en schept afstand tot de van de grond losgezongen intensieve veehouderij. Een gegarandeerde grondgebondenheid zou de melkveehouderij moeten behoeden voor de maatschappelijke wrijvingen waar de varkens- en pluimveehouderij mee te maken hebben.

Kringlooplandbouw

Toen minister Schouten de kringlooplandbouw op de agenda zette, kwam er nóg een reden om werk te maken van die grondgebondenheid. Immers, soja uit Brazilië past daar niet goed in. Binding van koe aan (Nederlandse) grond zou de melkveehouderij daarmee ook onkwetsbaar kunnen maken voor kritiek dat de kringloop niet op orde is en dat onze kaas iets te maken heeft met oerwouden en zo.

En zo, in een bui van goede wil en overlopend van goede bedoelingen, schaarde de sector zich twee jaar geleden achter weer een nieuwe maatstaf voor duurzaamheid: twee derde van het eiwit in het voer zou van het eigen bedrijf moeten komen. Wel een beetje ingewikkeld, maar dat krijg je als ondernemers speelruimte moeten houden.

Toch zaten intensieve bedrijven, en daarmee ook LTO en NZO, steeds meer in hun maag met dit nieuwe kengetal.

Grondgebondenheid voor sector als geheel

Twee derde van het eiwit van eigen grond, dat wordt erg lastig als je meer dan 20.000 kilo per hectare melkt. Daarom buigen de organisaties die stoere doelstelling van toen nu ietsjes bij: die geldt voor de sector als geheel, niet voor elk individueel bedrijf. Voor het intensievere deel van de melkveehouderij is dit ongetwijfeld een opluchting. Extensievere veehouders zullen wellicht denken: daar gaan we weer. Voor sectororganisaties is de les: wees voorzichtig met stoere doelstellingen waarvan je de consequenties niet overziet.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.