WUR: compenseer maatregelen stikstof via GLB

Foto: Jan Willem van Vliet
Foto: Jan Willem van Vliet

Compenseer maatregelen in het kader van stikstof of het verhogen van waterpeilen, in de buurt van Natura 2000-gebieden, via het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat adviseren onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR).

Het is een van de 25 adviezen die Wageningse onderzoekers hebben opgesteld voor de Nederlandse invulling van het nieuwe Europese beleid.

Een ander advies is om de maatregelen regionaal in te vullen, in samenspraak met de agrarische sector, om het maatregelenpakket doelgericht en aantrekkelijk te maken voor boeren.

Bovendien zien de onderzoekers dat er ‘slimme keuzes en combinaties gemaakt moeten worden om tot een effectieve nationale invulling te komen. De doelen in het Nederlandse plan moeten ambitieus zijn, adviseren de WUR-wetenschappers. Vooral op het gebied van water, bodem en lucht.

Boeren krijgen steun via puntensysteem

De nieuwe ecoregeling biedt bovendien ruimte om een verdienmodel voor landschappelijke maatregelen door boeren mogelijk te maken, ziet onderzoeker Anne van Doorn. Boeren die bijvoorbeeld landschapselementen of bloemrijke akkerranden realiseren, ontvangen hiervoor een vergoeding.

“Wij adviseren om hierin een puntensysteem te hanteren, waarbij de vergoeding voor de inspanningen hoger is dan alleen de kosten die gemaakt worden of inkomsten die de boer hierdoor misloopt”, laat Van Doorn optekenen op de site van WUR.

Maatregelen die bijdragen aan de productie, zoals vang-, rust- en eiwitgewassen, moeten juist een vergoeding krijgen die niet hoger zijn dan de meerkosten of gederfde inkomsten.

Invulling GLB zo eenvoudig mogelijk

In het rapport, waarin de 25 adviezen uit de doeken worden gedaan, valt ook te lezen dat het een goed idee is om de invulling van het GLB zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarvoor zou het ministerie een puntensysteem moeten optuigen. Boeren krijgen dan een vast percentage extra over de basisinkomenssteun, waardoor er een vaste vergoeding ontstaat per areaal per uitgevoerde actie.

Ministerie werkt aan Nationaal Strategisch Plan

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet dit jaar het Nationaal Strategisch Plan maken, dat is de landelijke invulling van de Europese plannen. Het ministerie heeft de WUR om input voor het invullen van de groene doelen.

De Europese Commissie vindt dat Nederland meer moet doen om de emissie van meststoffen, ammoniak en broeikasgassen tegen te gaan, schrijft de commissie in het werkdocument aan het ministerie. Het nieuwe GLB moet op 1 januari 2023 in werking treden.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Wat is de grootste verandering in het nieuwe beleid en wat doet Nederland zelf? Lees dit en meer op de themapagina GLB

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.