WUR en GD gaan mensen testen op coronavirus

De laboratoria van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer gaan tests uitvoeren om te kijken of mensen besmet zijn met het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloten.

De instellingen zijn vorige week gevalideerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en gaan samen 1.500 tests per dag uitvoeren. De tests worden ingestuurd door GGD’s of ziekenhuizen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft De Jonge dat zij nog wel tijd nodig hebben om hun logistieke verbindingen met zorginstellingen op te zetten. “Op mijn verzoek zullen zij – hoewel niet strikt noodzakelijk – een arts-microbioloog betrekken bij het proces’, schrijft De Jonge. GD Deventer verwacht over enkele dagen te beginnen met testen, bij WBVR in Lelystad zijn woensdag 1 april de eerste monsters onderzocht.

Overheid wil veel meer mensen testen

De veterinaire laboratoria dragen zo bij aan het opschalen van de testcapaciteit om vast te stellen of mensen besmet zijn met het coronavirus. Het testbeleid van de overheid wordt komende weken fors uitgebreid. Zo wordt zorgpersoneel vanaf volgende week ook getest.

Het aantal testlocaties wordt de komende weken opgeschaald van 15 naar 41 en wordt het aantal tests verhoogd naar circa 17.500 tests per dag. Door verlengde werktijden bij alle labs kan deze capaciteit worden verhoogd tot 29.000 test per dag

Geen gevolgen veterinaire capaciteit

De inzet van de veterinaire testcapaciteit heeft volgens GD geen gevolgen voor het veterinaire onderzoek. Dit kan gewoon door gaan. GD doet normaal 5 miljoen lab-bepalingen per jaar, waarvan tienduizenden PCR-tests. Het coronavirus wordt ook met een PCR-test aangetoond.

Ook bij WBVR gaan de onderzoeken niet ten koste van het reguliere testen voor de landbouw. Vanwege de taak van Wageningen als nationaal referentielaboratorium voor dierziekten zal WBVR voldoende testmateriaal beschikbaar houden voor het uitsluiten van verdenkingen van dierziekten.

Onderzoeksmethode voor mens en dier gelijk

WBVR-directeur Ludo Hellebrekers legt uit dat zij als referentielaboratorium en crisisorganisatie voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ingericht om direct te kunnen opschalen naar 24/7 als er een crisis is door uitbraak van een dierziekte.

“De onderzoeksmethode is voor mens en dier gelijk. En nu kunnen we die capaciteit inzetten om ondersteuning te bieden aan de laboratoria in de humane diagnostiek die de afgelopen weken goed werk onder hoogspanning hebben gedaan. Wij zijn er juist op ingericht om ook in dit soort crisissituaties diagnostiek te doen.”

WBVR heeft laboranten van andere afdelingen bijgeschoold om straks bij te kunnen springen als er dag en nacht gewerkt moet worden. De huidige capaciteit van 500 tests per dag kan op die manier oplopen tot 1500 tests.

Test op dieren

WBVR kan ook dieren testen op coronavirus. Wanneer er een verdenking is van een besmetting bij een dier, moet de eigenaar contact opnemen met een dierenarts. Deze zal in overleg met inspectiedienst NVWA besluiten of een dier getest moet worden.

Tot nu toe zijn in Nedelrand op deze manier nog geen dieren getest, zegt de NVWA. Besmettingen van dieren met het coronavirus zijn zeldzaam. In Hongkong werd het virus aangetoond bij twee honden van patiënten met Covid-19 en in België is het virus aangetoond bij een kat. Dit dier had ook verschijnselen van het virus.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.