WUR: geen bewijs voor onderzoek emissie ammoniak

Wageningen University & Research (WUR) concludeert dat er weinig fundament is voor de conclusies van het VBBM-onderzoek in relatie tot ammoniakemissie.

“Wij kunnen geen onderbouwing vinden voor de uitlatingen van Peter Vanhoof.” Dit is de reactie van Simon Vink, communicatieadviseur bij WUR, op het onderzoek naar ammoniakemissies op 135 melkveebedrijven door Expertisebureau Organic Forest van onderzoeker en eigenaar Peter Vanhoof.

Zodenbemesting en sleepslang

Vink: “De huidige emissiebeperkende technieken, zoals zodenbemesting en toepassing van de sleepslang, zorgen voor een substantiële afname van ammoniakuitstoot en dus een betere stikstofbenutting door het gewas. Dat blijkt uit directe metingen en ook uit afgeleide metingen en tal van nationale en internationale publicaties.” Bij een sleepvoet moet de mest worden verdund en bij 1 deel water op 2 delen mest daalt de ammoniakemissie met 40%, laat Vink weten.

Emissiearme vloeren

Ook de opmerkingen over dichte, emissiearme vloeren en rottende mest zijn volgens Vink onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Vink: “Het is niet bewezen dat emissiearme vloeren zorgen voor zuurstofgebrek en daardoor een negatief effect zouden hebben op de mestkwaliteit. Onder een dichte vloer is de ammoniakconcentratie net boven de mest juist hoger en dat zorgt voor meer stikstof in de mest en een hogere mestkwaliteit. Bij uitrijden verlies je wel een deel via ammoniakemissie, maar netto houd je toch meer stikstof in de mest over in vergelijking met mest uit stallen met roostervloeren. Als je bovengronds gaat uitrijden op de klassieke wijze dan blijft er veel minder stikstof over.”

Stikstof voor de bodem

Vink concludeert dat mest afkomstig uit stallen met dichte, emissiearme vloeren meer stikstof oplevert dan mest uit stallen met roostervloeren. In combinatie met emissiearme aanwendingstechniek levert dat extra stikstof voor de bodem op.

Lees meer: Ammoniakreductie vraagt omslag melkveehouderij

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.