WUR: mesttekort bij beperking tot Europees veevoer

28-04 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Wanneer in Europa uitsluitend veevoer van eigen bodem wordt gevoerd, leidt dat tot een tekort aan stikstof uit mest.

Als al het vee in Europa gevoerd moet worden met grondstoffen uit het eigen continent, leidt dat tot een tekort aan stikstof uit dierlijke mest en dus tot een verminderde productie van de Europese landbouw. Dat is ervan uitgaande dat bedrijven op dezelfde manier blijven produceren, aldus onderzoek van Wageningen University & Reserach naar de kringloopeffecten van het stoppen met import. De kringloop is evenzo goed te sluiten, maar omdat de input daalt, is er ook minder productie.

Kringloop van stikstof

In het rapport wordt gekeken naar de kringloop van stikstof. Door afname van beschikbaar veevoer vermindert de dierlijke productie met zo’n 30% en daardoor de plantaardige productie met zo’n 10%. Door die krimp vermindert de milieudruk. Dezelfde krimp in productie heeft een negatieve economische impact, zowel voor de individuele bedrijven als voor het platteland in het algemeen. Het aanbod voor consumptie wordt dus kleiner, met minder voedselzekerheid en mogelijk hogere prijzen tot gevolg.

Minder efficiënte veehouderij

De mindere kwaliteit van veevoer uit eigen continent zorgt voor een minder efficiënte veehouderij, maar de invloed op gezondheid en dierenwelzijn is erg klein, aldus het onderzoek. Het effect buiten Europa is positiever: goed nieuws voor regenwouden en andere ecosystemen in andere werelddelen.

Om de productie op peil te houden, zal de sector dus (moeten) ingrijpen. Dat kan onder andere door bijvoorbeeld meer kunstmest te gebruiken. Het ‘gat’ aan stikstofbehoefte van gewassen kan zo deels gedicht worden.

Meer voergewassen telen

Een andere optie is dat telers van gewassen voor humane consumptie meer voergewassen gaan telen. Daarmee wordt de druk op voedselzekerheid weer groter. De verwachting is dat Europa dan meer voedsel gaat importeren.

Het nadeel van het stikstofgat dichten met kunstmest zou gepaard gaan met het gebruik van synthetische aminozuren, dat zijn de bouwstenen voor eiwitten. De kwaliteit van (voeder)gewassen gaat hiermee omhoog. De plantaardige productie zou in de buurt komen van de huidige landbouwpraktijk.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.