Doorgaan naar artikel

WUR start onderzoek agroforestry op 15 hectare

Volgend jaar wordt een tweede rij bomen gepland met hazelaars. Foto: Canva

Volgend jaar wordt een tweede rij bomen gepland met hazelaars. Foto: Canva

In Lelystad wordt de eerste ‘grootschalige’ onderzoeksfaciliteit ter grootte van 15 hectare voor agroforestry in Nederland gestart.

Het doel is onder andere om interacties tussen boomgewassen en akkerbouwgewassen te onderzoeken. De eerste bomen zijn woensdag 6 januari gepland. Bomenhagen op akkers bieden kansen voor bodem, biodiversiteit en boereninkomen, zo stelt Wageningen University & Research (WUR).

Hazelaars

Op de locatie in Lelystad – waar eveneens de Boerderij van de Toekomst gevestigd is – worden diverse boomsoorten in hagen aangeplant, in combinatie met jaarlijks wisselende éénjarige gewassen zoals aardappelen, granen en kool (=agroforestry). In eerste instantie wordt een aantal bomenrijen op diverse afstanden aangeplant. Dat betreft vooral snelgroeiende soorten zoals zwarte populier, zwarte els, fladderiep en schietwilg.

Volgend jaar wordt een tweede rij bomen gepland met hazelaars. Als de hazelaars na een aantal jaar volgroeid zijn, worden de snelgroeiende haagplanten verwijderd. Op die manier wordt stapsgewijs overgegaan van een biodiverse haag naar een rij notenstruiken. Dat levert voordelen op, volgens WUR. De hazelaars worden in het jonge stadium namelijk beschermd en de biodiverse haag kan de eerste jaren data leveren voor het onderzoek.

Boeren nauw betrokken

Boeren worden nauw betrokken bij het onderzoek, stelt WUR. Doel is om antwoorden te vinden op vragen over interacties tussen de gewassen, biodiversiteit en welke microklimaateffecten er optreden. Bovendien doet WUR onderzoek naar het verdienmodel van deze vorm van landbouw. Het experiment sluit aan bij de doelstellingen van het vierjarig onderzoeksprogramma PPS Agroforestry. Hierin onderzoekt WUR samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven wat de kansen van agroforestry zijn, onder andere op het gebied van CO2-vastlegging, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, ziekte- en plaagbeheersing en schaduw voor akkergewassen in tijden van extreme droogte en hitte.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Stefan Essink

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin