WUR: zonnepark verarmt landbouwgrond

Landbouwgrond onder zonnepanelen verarmt en verdroogt.

Er groeien minder planten en regenwater wordt ongelijk verdeeld. Daardoor is op zonneparken minder voedsel beschikbaar voor bodemorganismen en wordt minder organische stof gevormd, concludeert Wageningen UR.

Steeds meer zonneparken

Studenten van de WUR hebben dit vorig jaar vastgesteld in een indicatief onderzoek, meldt de website Nature Today. Er komen steeds meer zonneparken op landbouwgrond. Zonneparken beïnvloeden het milieu in hun directe omgeving, stellen de studenten. De parken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt weggehouden en de bodem plaatselijk droger wordt. Het onderzoek is uitgevoerd op vier zonneparken.

WUR: gezond bodemleven belangrijk

Volgens WUR is een gezond bodemleven van belang voor de landbouw en de kwaliteit van de leefomgeving. Bodemorganismen leggen koolstof vast. Ook zorgt een rijk bodemleven ervoor dat water beter de grond indringt. Ook wordt water langer vastgehouden bij droogte. De studenten stellen dat de negatieve effecten van zonneparken op de bodemkwaliteit kleiner worden als er meer ruimte zit tussen de panelen om licht en water door te laten. Ook kunnen de panelen wat hoger worden geplaatst. Verder kunnen schaduwplanten worden gezaaid onder de panelen.

De onderzochte zonneparken stonden er nog maar kort. Gezien de levensduur voor zonnepanelen van 25 tot 30 jaar verwachten de studenten dat de negatieve effectiever sterker worden naarmate de jaren verstrijken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.