Zeeland verwacht twee veehouderijen op te kopen

Foto: ANP
Foto: ANP

De provincie Zeeland verwacht twee bedrijven op te kopen in het kader van de opkoopregeling veehouderijen.

Hierbij wordt een aanbod gedaan tot aankoop voor de marktwaarde. Er is nog niet besloten of er meerdere tranches volgen met de mogelijkheid tot opkoop van meerdere bedrijven. Dat meldt de provincie Zeeland.

Veebedrijven die een stikstofdepositie van meer dan 2 mol per hectare per jaar op een stikstofgevoelig Natura2000-gebied hebben (de zogenoemde piekbelasters) kunnen zich tot en met 28 februari 2021 aanmelden voor de opkoopregeling.

Tekst gaat door onder de tweet

Beperkt aantal veehouderijen nabij N2000-gebieden

In Zeeland is het aantal veehouderijen vlakbij stikstofgevoelige Natura2000-gebieden beperkt, maar een veehouderij die op grotere afstand ligt kan ook invloed hebben. “Het opkopen van zo’n veehouderij kan het eerste stukje van de schuifpuzzel zijn dat de beweging in dat gebied op gang brengt”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink.

Zij legt uit dat de aankoop van piekbelasters past bij de Zeeuwse stikstofaanpak: “Alle sectoren moeten aan de slag om ervoor te zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuur. Samen met partners in de regio zoeken we naar mogelijkheden om de natuur te versterken, de leefbaarheid in het landelijk gebied te waarborgen en economische ruimte te creëren. Het is een hele puzzel, die we samen moeten oplossen”.

Overige regelingen

Naast de gerichte opkoop komt er dit jaar een tweede (vrijwillige) stoppersregeling: de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor melkvee-, varkens-, en pluimveehouders zich later dit jaar kunnen aanmelden. Ook als zij geen piekbelaster zijn.

Daarnaast benoemt de provincie de mogelijkheid tot extern salderen, waarmee ruimte wordt afgestaan aan een ondernemer die stikstofruimte tekort komt. Andersom geldt die regeling ook. Zeeuwse veehouders kunnen zich hiervoor melden (‘stikstofaanbod en stikstofvraag‘) bij het Stikstofloket.

Essink
Stefan Essink Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.