Zeer vroege teeltcontracten industriegroente

18-11-2022 | |
In België zijn al contracten voor erwten getekend, met 20 tot 30% hogere prijzen. Foto: Twan Wiermans
In België zijn al contracten voor erwten getekend, met 20 tot 30% hogere prijzen. Foto: Twan Wiermans

Verschillende groenteverwerkers in België en Nederland hebben een akkoord bereikt over teeltcontracten voor industriegroente.

Het contracteren van telers begint daarmee vroeg. Het komt zelfs eerder dan prijsonderhandelingen van verwerkers met retail. Telers wilden dit jaar vroeger afspraken maken over prijsverhogingen voor hun teeltplan. In die gesprekken zit ook in Nederland voortgang. Voor een deel zijn de prijsafspraken met telers al gemaakt of in de eindfase, meldt een inkoper van een Nederlandse verwerker. Na het prijsakkoord begint het contracteren.

Contracten voor erwten

De Belgische telersvereniging Ingro heeft zelfs al contracten voor erwten getekend, stelt directeur Hilde Dhuyvetter van Ingro. Telers gingen akkoord met 20 tot 30% hogere prijzen, afhankelijk van de teelt. In Nederland zijn contracten, voor zover bekend, nog niet getekend, maar zijn er al wel prijzen afgesproken. Of die in lijn liggen met België is niet duidelijk.

Voor groenteverwerkers is de volgorde van teeltcontracten vóór supermarktonderhandelingen bijzonder. Zij moeten nu proberen de kostenstijgingen bij onder meer inkoop door te berekenen.

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur
Meer over


Beheer