Doorgaan naar artikel

Zeeuws onderzoek naar strokenteelt

Strokenteelt. - Foto: Hans Banus

Strokenteelt. - Foto: Hans Banus

Zeeuwse boeren, natuurorganisaties en kennisinstellingen gaan samenwerken in een project voor toekomstbestendige landbouw in Zeeland.

In het project wordt onder meer onderzoek gedaan naar strokenteelt. Hierbij vinden onder meer experimenten plaats met verschillende breedtes van stroken, waarbij gekeken wordt welk systeem het meeste effect heeft op de weerbaarheid van de gewassen.

Hogere opbrengst én meer natuurwaarde door strokenteelt

Uit eerder onderzoek in Wageningen blijkt dat strokenteelt een hogere opbrengst heeft voor de boer. Uit een eerdere proef op Schouwen-Duiveland blijkt dat strokenteelt met diverse gewassen extra natuurwaarde oplevert, zoals meer boerenlandvogels en een afwisselender landschap.

ZAJK, Delphy en andere partijen

In het project werken ZAJK, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) en adviserende partijen Delphy en DLV Advies samen.

Het gaat om een driejarig project dat ondersteund wordt met Europees en provinciaal geld.

Natuurinclusieve landbouw

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel tussen akkerbouwers onderling of tussen akkerbouwers en veehouders in Zeeland, waarin natuurinclusieve landbouw centraal staat.

Het project richt zich op de ontwikkeling van een ander systeem met daarin een werkelijk andere bedrijfsvoering. “In het verleden zijn er verschillende projecten geweest waar stappen zijn gezet, zoals stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding, akkerranden, maatregelen voor een gezonde bodem. Maar dit bleef marginaal, omdat er niet naar het gehele systeem werd gekeken. Daarvoor is een systeeminnovatie nodig, een werkelijk andere bedrijfsvoering”, aldus de initiatiefnemers.

Beheer
WP Admin