Zeeuwse bloemkoolteler verliest zaak van waterschap

04-02-2020 | Laatste update op 17-06 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Een Zeeuwse bloemkoolteler krijgt geen schadevergoeding van het waterschap en draait op voor kosten van een rechtszaak.

Dat blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van het gerechtshof in Den Bosch. De inzet was een claim van de teler na uitval van bloemkoolplanten in het seizoen 2009 na baggerwerkzaamheden door waterschap Scheldestromen. De uitgereden bagger op de percelen had een zodanig hoog natriumniveau dat op de randen langs de watergangen veel planten uitvielen of groeiachterstand vertoonden. Pas in 2014 was het natriumgehalte laag genoeg voor een gezonde bloemkoolteelt. In hoger beroep eiste waterschap Scheldestromen dat de rechtszaak niet-ontvankelijk werd geacht.

Proceskosten

De teler claimde bijna € 28.000, maar in hoger beroep oordeelt de rechter dat de zaak niet-ontvankelijk is. Bovendien moet de bestuursrechter uitspraak doen en niet de burgerrechter, zoals geregeld in de Waterwet van 2009.

Zodoende wordt de eerder toegekende schadevergoeding door een lagere burgerrechter van bijna € 14.000 ongedaan gemaakt en draait de teler op voor bijna € 10.000 aan proceskosten.

Prijsinformatie over vollegrondsgroente vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Verheul
Jeroen Verheul RedacteurBeheer