Zeker 34.000 hectare nodig voor zonne-energie

29-04 | |
De sector voor zonne-energie geeft aan dat in de toekomst meer zonne-energie opgewekt kan worden op daken en gevels van (bedrijfs)gebouwen, waardoor de impact op agrarische grond mogelijk minder is. Foto: Henk Riswick
De sector voor zonne-energie geeft aan dat in de toekomst meer zonne-energie opgewekt kan worden op daken en gevels van (bedrijfs)gebouwen, waardoor de impact op agrarische grond mogelijk minder is. Foto: Henk Riswick

De komende jaren is minimaal 34.000 tot 65.000 hectare nodig voor het opwekken van zonne-energie. Die grond wordt vooral in de regio’s Zeeland, Groningen en rond het IJsselmeer gezocht.

Dat blijkt uit een scenario-studie van netbeheerders in Nederland. De sector voor zonne-energie tekent hier wel bij aan dat in de toekomst meer zonne-energie opgewekt kan worden op daken en gevels van (bedrijfs)gebouwen, waardoor de impact op agrarische grond mogelijk minder is.

Nog altijd veel tegenstand

In het rapport zijn verschillende scenario’s bekeken met sturing op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Als de planning van de energietransitie op landelijk niveau vorm krijgt, zullen er grote nationale projecten komen. Dit zijn dus grootschalige wind- of zonneparken op (agrarische) grond en windmolens op zee. Als de plannen op grotere schaal worden gemaakt, is de impact op de ruimtedruk in Nederland kleiner. Tegen (grootschalige) zonneparken is nog altijd veel tegenstand; boerenorganisaties vinden dat gezonde landbouwgrond voor het telen van voedsel- en veevoergewassen moeten worden gebruikt en dat zonnepanelen in eerste instantie op daken van gebouwen zouden moeten.

Windmolens

Windmolens zullen zo’n 230.000 hectare in beslag nemen. Kanttekening hierbij is wel dat niet het hele perceel ‘verloren’ gaat, rondom de voet van de windmolen kan nog gewoon geteeld worden. De meeste windparken op land zullen in het noorden van Nederland en Flevoland worden gepland.

Opslag energie

De komende jaren moet de opwek van groene energie fors stijgen. Al die elektriciteit moet ook vervoerd worden. Dat is nu al een probleem en met de nieuwe locaties voor energieproductie, die anders verspreid zijn dan nu de locaties van grote energie-opwek, wordt dit nog urgenter. Anders dan gas- of kolengestookte centrales zitten er pieken en dalen in de energieproductie bij zon en wind. Het is dus van belang dat energie uit de pieken op de een of andere manier opgeslagen kan worden voor de momenten met minder stroomopwek. Dat kan bijvoorbeeld door het produceren van waterstof, of het realiseren van grootschalige batterijen. Ook hiervoor is geld en ruimte nodig. Waterstof wordt nu nog niet zoveel ingezet, maar gaat wel een belangrijke rol spelen, verwachten de rapportschrijvers.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.