Ziekteresistentie winstgevender fokdoel dan productie

Het fokken op ziekteresistentie is drie keer zo winstgevend als het fokken op basis van productiekenmerken. Dit stellen onderzoekers van het Schotse Roslin Institute en fokkerij-organisatie PIC.

Onderzoekers hebben met behulp van statistische modellen de economische waarde van ziekteresistentie ingeschat. Daarbij is gekeken hoe de productiviteit van varkens wordt beïnvloed door blootstelling aan een ziekte.

Een driemaal betere economische waarde

De rekenmodellen houden rekening met hoe goed het immuunsysteem van een varken in staat is om de gevolgen van een ziekte te beperken. Daarbij is gebruikgemaakt van gegevens uit eerdere studies naar het Porcine Respiratory an Reproductive Syndrome (PRRS). Volgens de berekeningen leverde selectief fokken op basis van ziekteresistentie en- tolerantie tijdens een besmetting een driemaal betere economische waarde dan fokken op productiekenmerken in ziektevrije omstandigheden waar nu vooral de nadruk op ligt.

Resistentie en tolerantie

Op basis van dat gegeven stellen de onderzoekers dat het interessant is om meer te kijken naar genen die resistentie en tolerantie beïnvloeden. Dat kan op twee manieren, door selectief te fokken op genen die als combinatie een relatief groot positief effect hebben op zowel resistentie als tolerantie, of door genen te identificeren waarmee volledige resistentie of tolerantie verkregen kan worden. Wel wordt opgemerkt dat dit waarschijnlijk niet mogelijk is zonder genome editing.

Parameters

Een alternatieve optie zou zijn om gegevens te verzamelen en bepalen hoe zwaar een varken wordt getroffen door een infectie en hoe goed en hoe snel deze herstelt op basis van parameters zoals melkgift en voeropname. Het is bekend dat bij veel infecties een goede biest- en melkopname en goede voeropname er aan bijdragen dat een varken een infectie beter aan kan.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.