Doorgaan naar artikel

ZLTO start enquête naar duurzaamheid

Foto: Canva

Foto: Canva

ZLTO wil via een online enquête onder de leden aantonen wat zij en de sector bijdragen aan de opwekking van duurzame energie.

Ook moet in hiermee in beeld gebracht worden welke belemmeringen leden ervaren en welke kansen zij juist zien als het gaat om duurzame energie.

ZLTO wil die informatie graag hebben, omdat op regionaal en gemeentelijk niveau beleidsplannen worden gemaakt die zeker tot 2030 impact kunnen hebben op de agrarische sector. In de enquête staan 20 vragen over zonne-energie, windenergie, alternatieve opwekking, energiebeleid en de rol van ZLTO. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Beheer
WP Admin