Doorgaan naar artikel

ZLTO zet rechtszaak tegen veebeleid Brabant door

2017: boeren protesteren bij het Brabantse provinciehuis tegen het veehouderijbeleid. - Foto: Bert Jansen

2017: boeren protesteren bij het Brabantse provinciehuis tegen het veehouderijbeleid. - Foto: Bert Jansen

Boerenbelangenbehartiger ZLTO blijft de strengere Brabantse milieu-eisen voor veehouderijen aanvechten bij de rechtbank in Den Haag. De belangenbehartiger is tot dit besluit gekomen na overleg met de betrokken veehouders en het inwinnen van juridisch advies.

De boeren willen dat de provincie de deadline voor het voldoen aan de strengere eisen opschuift naar 2028, blijkt uit een bericht van ZLTO.

In de overige provincies is 2028 ook het uiterlijke jaartal waarin stallen moeten voldoen aan strengere eisen. Provincie Noord-Brabant haalde in 2017 die eisen naar voren, tot groot ongenoegen van de boeren. ZLTO en ook de Producentenorganisatie Varkenshouderij voerden al verschillende rechtszaken over dit beleid.

Beleid gerechtvaardigd, maar aantal boeren harder getroffen

In juli oordeelde de rechter nog dat het Brabantse beleid gerechtvaardigd is, maar ook dat een aantal boeren mogelijk harder wordt getroffen door het strengere beleid.

Het nieuwe Brabantse college van Gedeputeerde Staten heeft eerder aangekondigd de boeren uitstel te verlenen van 2022 naar 2024. Dit voorstel wordt naar verwachting in november besproken in de Provinciale Staten. Ook willen de boeren en de provincie samen om tafel om de kwestie van de individuele gevallen te bespreken, zoals de rechter suggereerde tijdens die laatste rechtszaak over de kwestie.

ZLTO zegt dat de leden het belangrijk vinden om het juridische traject voort te zetten, maar tegelijk in gesprek te blijven met de beleidsmakers.

Beheer
WP Admin