Zo historisch laag is vertrouwen in parlement niet

Caroline van der Plas (BBB). - Foto: ANP
Caroline van der Plas (BBB). - Foto: ANP

Caroline van der Plas (BBB) wil een debat over het lage vertrouwen van de burger in de politiek. De Tweede Kamer wil er niet aan.

Aan het begin van de dagelijkse vergadering staan de regelingen op de agenda van de Tweede Kamer. Daar kunnen Kamerleden onderwerpen inbrengen, waarover ze het willen hebben. Is er een meerderheid voor, dan wordt daarover een debat ingepland. Zijn er dertig leden voor, dan komt het onderwerp op de lijst van dertigledendebatten, die tot Sint-Juttemis op een lijst kunnen blijven staan.

Af en toe komt er toch een dertigledendebat op de agenda, maar vaker worden de onderwerpen na verloop van tijd weer van de agenda afgehaald.

CBS-onderzoek

Deze week stond Kamerlid Caroline van der Plas op het spreekgestoelte om een debat aan te vragen over het vertrouwen in de politiek. Ze haalde CBS-onderzoek aan. Ze zei dat 60% van Nederland geen vertrouwen in de politiek heeft. Historisch laag, vond ze.

Ze baseerde zich op CBS-cijfers die eind maart werden gepubliceerd over het vertrouwen van de Nederlander in verschillende instituties.

Het CBS ziet dat het vertrouwen in de Tweede Kamer, in politici en ambtenaren in 2021 ten opzichte van 2020 niet steeg, terwijl tegelijkertijd het vertrouwen van de Nederlander in de politie, het leger, de rechters, de pers en de Europese Unie steeg.

Volgens het BBB-Kamerlid heeft dat gebrek aan vertrouwen te maken met (onder andere) de toeslagenaffaire, Groningen, een jaar formeren, informatie achterhouden, arbeidstekorten, woningnood en de jeugdzorg. Het CBS heeft dat niet onderzocht.

Vertrouwen fluctueert altijd

Wat je ziet is dat het vertrouwen in de Tweede Kamer altijd fluctueert. Tussen 2012 en 2016 lag het vertrouwen jaarlijks tussen 31 en 37%. Het kwam nooit ver boven de 40%. Behalve in 2020. Het vertrouwen van 58,3% in het tweede en vierde kwartaal van 2020 – midden in de Covid-pandemie – was eerder historisch hoog, dan dat het vertrouwenspercentage (35%) van eind 2021 historisch laag was.

Toch schrijft Van der Plas het (in haar ogen lage) vertrouwenspercentage toe aan het feit “dat we in een politieke crisis zijn beland”. En het belangrijkste in die crisis is dat ” de burger de overheid niet meer vertrouwt.”

Optreden van politici zelf

Ja21, Omtzigt, Van Haga, Jansen (Forum voor Democratie), Dassen (Volt) steunden Van der Plas’ verzoek. Maar de meerderheid van de Kamer wilde er niet aan. Er waren ook geen dertig leden die haar ondersteunden. Exit debat over vertrouwen van de burger in de Tweede Kamer.

CDA’er Henri Bontenbal hield Van der Plas voor dat het vertrouwen in de politiek ook te maken heeft met het optreden van politici buiten de Kamer. Hij wees naar uitingen van de BBB’er op Twitter.

“Een nieuwe politieke cultuur begint ook echt bij onszelf”, zei Bontenbal.

Anderen, onder wie SGP’er Van der Staaij vonden dat het vertrouwen van de burger in de Tweede Kamer een thema is in elk debat. Daar hoef je niet in een apart debat over te praten.

‘Het gaat over burgers’

Van der Plas wilde daar nog wel iets over zeggen. “Het gaat niet over ons. Wij staan hier voor de burgers. Mensen zeggen hier: dan gaan we een debat voeren over ons. Dat is dus precies wat er mis is in deze Kamer. Het gaat over de burgers.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer