Doorgaan naar artikel

Zoektocht naar juridische borging stikstofdossier

Foto: Canva

Foto: Canva

De oplossing van de stikstofcrisis is na het voorlopig opgeschorte overleg tussen het Landbouw Collectief en het ministerie niet dichterbij gekomen.

Waar aan de ene kant boeren staan die vragen om praktische oplossingen, staan aan de andere kant beleidsmakers met een juridische uitspraak die geen ruimte meer laat voor goede bedoelingen en voornemens. Binnen de coalitie wordt dezer dagen hard nagedacht en overlegd over de mogelijkheden om te komen tot een oplossing die zowel recht doet aan de wens van de boeren, maar tegelijk ook juridisch zodanig is dichtgetimmerd en geborgd, dat er geen rechter meer is die er nog een streep door kan halen.

Stikstofdossier niet vooruitgeschoven door corona

Het idee dat het stikstofprobleem wel even vooruit kan worden geschoven nu het coronavirus toeslaat, krijgt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen handen op elkaar. Er komt ook een tijd na corona, en dan zullen bedrijven en overheden toch weer nieuwe bedrijfsactiviteiten ontplooien, woningen bouwen of wegen aanleggen. Niemand wil dat daar geen vergunningen voor kunnen worden afgegeven, omdat er in coronatijd even geen vooruitgang is gemaakt op het stikstofdossier, redeneert het ministerie. Er is dus een verschil met bijvoorbeeld de uitgestelde invoering van de CO2-heffing. Dat leidt namelijk niet tot een opschorting van de afgifte van vergunningen.

Vermindering stikstof vanuit landbouw

Het ontbreekt niet aan goede wil, noch aan de kant van het ministerie, noch aan de kant van boeren. Het Landbouw Collectief heeft verschillende idee├źn geopperd over manieren om de stikstofbijdrage vanuit de landbouw te verminderen. De minister wil daarin meedenken, maar blijft voortdurend hameren op de juridische borging. Als niet in regels is vastgelegd dat, en hoe, de landbouw stikstof inlevert, zal een rechter bij de eerste de beste gelegenheid opnieuw een streep zetten door het beleid.

Beheer
WP Admin