ZON-teler gaat meesturen in commercieel beleid

ZON fruit & vegetables gaat telers betrekken in het ontwikkelen van commercieel beleid en voorziet stappen in introductie van termijnmarkten.

Op de ledenvergadering van maandag 16 december steunde 90% van de leden de voorstellen van het bestuur over onder meer de nieuwe commerciële strategie 2020-2025. Dat stelt Michiel van Ginkel, directeur van ZON.

De Limburgse afzetorganisatie van groente en fruit gaat accountteams oprichten die al vroeg gaan meedenken over de inzet van promotie en innovaties. “Voorheen kregen telers pas de ruimte aan het einde van zo’n proces. Het is als in een restaurant. Ze krijgen nu een rol in de keuken en niet meer alleen in het restaurant.”

ZON betrekt telers in dat nieuwe commerciële model nog altijd niet bij transacties met klanten.

GMO-vrijheid

ZON fruit & vegetables heeft meer vrijheid om de telers te betrekken bij commercieel beleid na het opzeggen van de Europese GMO-subsidie (en erkenning). Toch zegt Van Ginkel dat Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) nog altijd geen afgeschreven weg is.

“Er waren twee redenen waarom we geen GMO meer hadden. Buiten de bureaucratie was dat omdat er steeds minder ruimte was voor investeringsruimte op telersniveau. We hebben nu besloten meer samen te werken binnen ZON. Het kan zijn dat daardoor juist meer kansen ontstaan in GMO vanwege collectieve investeringen.”

Termijnmarkt als risicomijdend afzetmodel

ZON bouwt verder aan de eerder ingezette commerciële strategie. Hierin hebben veilingklok en accountmanagement een centrale rol. ZON wil meer direct met retail zaken doen, maar blijft zich ook inzetten voor een nieuwe risicomijdend afzetmodel als termijnhandel.

ZON poogde Nederlandse afzetorganisaties te betrekken de afgelopen jaren, maar van een beurs voor tomaten kwam het nog niet. “We blijven daaraan werken en hopen hier in 2020 een mededeling over te kunnen doen.” Of ZON daarbij praat met buitenlandse afzetorganisaties, kon Van Ginkel niet zeggen.

Partners zoeken om groot genoeg te blijven

Om in de toekomst groot genoeg te blijven als leverancier van grote winkelketens, zoekt ZON samenwerking met andere partijen. ZON heeft daarvoor plannen die een fusie lijken uit te sluiten. Van Ginkel doet geen uitlatingen. “We praten altijd met iedereen.”

Hij wijst er bovendien op dat ZON steeds actief samenwerking heeft gezocht in de Federatie VruchtgroenteOrganisaties (FVO) voor levering aan China, voor het regionale merkt Die Frischen en in coöperatie TOP-Zuid om de Greenport Venlo te versterken. De samenwerking in FVO-verband is overigens terug geschroefd.

Deel opbrengst Fresh Park naar leden

Om de ledenbinding te versterken gaat het bestuur onderzoeken hoe een deel van het eigen vermogen op naam van de leden kan worden gesteld; ZON kent nog geen vorm van ledencertificaten. Het moet het lidmaatschap aantrekkelijker maken.

De leden krijgen bovendien begin 2020 € 10 miljoen uitgekeerd uit de bijzondere reserve, is besloten. Dat is circa een kwart van de opbrengst van verkoop van gebouwen op ZON Fresh Park in 2018.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.