Zorgen over kwaliteit Duits graan door mestbeleid

31-05-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Het proteïnegehalte van de Duitse tarwe en rogge dreigt te laag worden voor toepassing als bakmeel.

Die vrees wordt geuit door het Deutsche Bauernverband (DBV). Oorzaak van het dreigende probleem zijn de beperkingen bij de bemesting met stikstof, zoals die gelden in de vorig jaar in werking getreden nieuwe mestverordening. Deze moest op last van Brussel worden aangescherpt.

Broodgraan importeren

In Denemarken leidden soortgelijke stikstofbeperkingen ertoe dat het graan van eigen bodem slechts voerkwaliteit opleverde en broodgraan moest worden geïmporteerd. Zo’n situatie moet de Duitse graanteelt ‘absoluut vermijden’, maakte het Bauernverband duidelijk op zijn jaarlijkse akkerbouwforum. Hier werd door vertegenwoordigers uit de hele waardeketen van boer tot bakker gediscussieerd over de vraag hoe met de uitdagingen van de mestverordeningen kan worden omgegaan.

Stikstofefficiëntere graanrassen

Enerzijds werd volgens de boerenfederatie door de forumdeelnemers erkend dat een precieze en hoogefficiënte inzet van meststoffen hoort bij een duurzame landbouw. Daarom ligt de oplossing in de ontwikkeling van stikstofefficiëntere graanrassen. “Als het lukt rassen te kweken die ondanks relatief lage proteïnegehaltes zeer goede bakeigenschappen hebben, zou dat een grote stap in de juiste richting zijn”, vat het DBV de teneur op het forum samen.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur


Beheer