Doorgaan naar artikel

Zorgen over productie pootgoed door concurrentie fritesaardappelen

Aardappelverwerkers betalen dit jaar fors meer en zorgen zo voor toenemende concurrentie van de fritesaardappelteelt met de pootgoedteelt. - Foto: Hans Prinsen premium

Aardappelverwerkers betalen dit jaar fors meer en zorgen zo voor toenemende concurrentie van de fritesaardappelteelt met de pootgoedteelt. - Foto: Hans Prinsen

De Noordwest-Europese aardappeltelersorganisatie NEPG maakt zich zorgen over de pootgoedproductie dit jaar. Areaalkrimp brengt de beschikbaarheid van pootgoed in 2024 in gevaar, waarschuwt de organisatie.

Aardappeltelers gaan meer aardappelen voor de verwerking telen in plaats van pootgoed, vreest NEPG. De aardappeltelersorganisatie vreest dat het areaal pootgoed in 2023 met minimaal 5.000 hectare krimpt in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en enkele belangrijke pootgoedlanden als Schotland en Denemarken.

De telers stappen over op fritesaardappelen omdat de winstgevendheid van pootgoed te wensen overlaat in vergelijking met fritesaardappelen. Ook de strengere regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen doet akkerbouwers besluiten minder pootgoed te telen, aldus NEPG.

Verhogingen contractprijzen fritesaardappelen

De aardappelverwerkers verhoogden hun contractprijzen voor dit jaar fors en daarmee ontstaat een grotere concurrentie voor de pootgoedteelt. De industrie heeft een groter areaal fritesaardappelen nodig om in te spelen op de groeiende vraag naar frites. Nieuwe fabrieken en verwerkingslijnen moeten daarvoor van grondstof worden voorzien en dat vergt een groter areaal aan aardappelen.

Het groeiende areaal voor de verwerkers vraagt ook meer pootgoed. Als de groei voor fabrieksaardappelen ten koste gaat van de pootgoedteelt dan gaat dat juist knellen, waarschuwt NEPG.

Minder pootgoed en zetmeelaardappelen in Nederland

In Nederland zal de uitbreiding van de fritesaardappelteelt ten koste gaan van de zowel de pootgoed- als zetmeelaardappelteelt, stelt de aardappeltelersorganisatie. In 2022 telde Nederland ruim 43.000 hectare pootgoed en een vergelijkbaar areaal werd ingezet voor de productie van zetmeelaardappelen. De consumptieaardappelteelt besloeg vorig jaar iets minder dan 77.000 hectare.

In Noord-Duitsland wordt een verdere verschuiving verwacht van tafel- en zetmeelaardappelen naar fritesaardappelen. Nadeel voor deze telers is de relatief grote afstand van de teeltgebieden naar de fabrieken die vooral in Zuid-Nederland en België staan. Bovendien moeten de aardappelen concurreren met andere gewassen die afgelopen jaar fors hogere prijzen opbrachten.

In Frankrijk wordt areaalgroei van de fritesaardappelteelt verwacht ten koste van het areaal pootgoed en tafelaardappelen. In België wordt eerder gerekend op vermindering van het totale aardappelareaal in verband met strengere wetgeving op stikstofgebruik en het tegengaan van erosie.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin