Zorgen over ‘Varkens in Nood-arrest’

Het leggen van roosters in een nieuw te bouwen varkensstal. - Foto: Bert Jansen
Het leggen van roosters in een nieuw te bouwen varkensstal. - Foto: Bert Jansen

Bezwaarmakers kunnen makkelijker rechtszaken aanspannen tegen vergunningen sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justie. Ondernemers in alle sectoren knijpen hem nu.

Ondernemers die met vergunningen bezig zijn, hebben er sinds kort een nieuwe zorg bij. Bezwaarmakers hebben makkelijker toegang tot de rechter. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een zaak van Varkens in Nood tegen varkensondernemer Straathof.

Verdrag van Aarhus

Clou van het verhaal is dat bezwaarmakers niet meer genoodzaakt zijn om in alle stadia van een vergunning aan de bel te trekken, voor ze naar de rechter kunnen stappen om een afgegeven vergunning aan te vechten. Tot nu toe moest dat wel. Die bepaling was in strijd met het Verdrag van Aarhus, dat de toegang van burgers tot de rechter regelt in besluiten over milieu-aangelegenheden.

De uitspraak van het EU-hof was in januari dit jaar, onlangs kwam de Raad van State met een uitspraak hierop gebaseerd. Ze koppelde er een speciaal bericht aan onder de titel ‘Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten’. De RvS stelt dat het voor belanghebbenden ‘voorlopig’ niet meer nodig is om eerst een zienswijze in te dienen tegen een ontwerpbesluit, om het recht op beroep bij de bestuursrechter veilig te stellen.

Wetswijziging nodig

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is een wetswijziging nodig. In afwachting daarvan is het beroepsrecht niet meer afhankelijk van het eerder indienen van een zienswijze. De verruiming geldt voor alle omgevingsrechtelijke zaken waarin de zogeheten uitgebreide openbare voorbereidingsprodcedure van toepassing is. Dat zijn besluiten op grond van de Wet algemene beaplingen omgevingsrecht, Wetmilieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet en We natuurbescherming.

In de hoek van dieren- en milieuactivisten is opgetogen gereageerd op de nieuwe situatie. Varkens in Nood voorspelt grote gevolgen voor de Nederlandse veehouderij. MOB heeft al heel snel na de Europese uitspraak een zaak aangespannen om de natuurvergunning van een groot varkensbedrijf in Creil in Flevoland van tafel te krijgen.

Sectoren bezorgd

Niet alleen de veehouderij, ook andere sectoren zijn bezorgd, zoals de bouw. Die vreest verdere vertraging van grote bouwprojecten, omdat het makkelijker is voor tegenstanders om via de rechter zaken tegen te houden.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.