Zuiglammeren weer goed verkocht

De schapen- en lammerenmarkt in Leeuwarden kreeg dinsdag 26 mei 1300 dieren aangevoerd. Dat was een flinke hoeveelheid, maar voor de tijd van het jaar niet ongebruikelijk.

Evenals voorgaande week werden weer veel jonge lammeren aangevoerd op de markt in Leeuwarden. Deze gestage aanvoer kwam al uit op meer dan de helft van het aanbod, voor de veemarkt aanleiding om te starten met afzonderlijke prijsnoteringen van zuiglammeren. Ze gingen weer vlot van de hand. De startnotering voor de eerste kwaliteit kwam uit op € 100 tot € 120. De aanvoer van de ‘overhouders’ wordt wat minder. Deze zijn net prijshoudend verkocht.

Belgen goed aan de markt

België blijft goed aan de markt voor de zuiglammeren. Ruim de helft van dit aanbod (ca. 350 stuks) ging richting het zuiden. Frankrijk is nog niet in beeld. Daar is nog ruim aanbod uit eigen land. De afzet in Duitsland is goed, volgens de handel is dat mede geholpen doordat de export van karkassen uit het Verenigd Koninkrijk is gekalmeerd. Als gevolg van de coronacrisis is daar momenteel verminderde slachtcapaciteit.

Aanbod slachtschapen wordt kleiner

De prijs van de oude schapen is stabiel, op een matig niveau. Vraag uit Italië ontbreekt. Het aanbod slachtschapen is overigens aan het afnemen, de periode van aflammeren is achter de rug en daarmee ook de selectie van de oude ooien.

Prognose: prijshoudend.

Meer informatie over de prijzen voor schapen en lammeren vind je op foodagribusiness.nl/markt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.