Zuivel maakt toekomstplan melkveehouderij

07-06 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Ook zonder gedwongen krimp kan de melkveehouderij stikstof reduceren, is de overtuiging van vier belangenclubs in de melkveehouderij.

Door strikter management, extensiveren en stalmaatregelen, om precies te zijn. Ditmaal werkte LTO samen met Rabobank, jongeboerenclub NAJK en de zuivelverwerkers in de vorm van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) om tot een plan te komen. Deze samenwerking heeft de naam Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij gekregen. Het is een plan voor de blijvers in de melkveehouderij.

Focus op de melkveesector

Twee weken geleden publiceerde LTO ook een stikstofplan, maar dat is breder dan dit voorstel, want kijkt naar de gehele landbouwsector en neemt ook industrie, bouw en natuur mee. Het plan van deze nieuw gesmede coalitie focust zich op de melkveesector en kijkt behalve naar stikstof, ook alvast naar de andere onderwerpen die de komende negen jaar gaan spelen, zoals klimaatverandering. Voor deze blijvers is minimaal € 1,3 miljard nodig in 2030. Dat bedrag komt tot stand naar aanleiding van een doorrekening van de Wageningen University & Research (WUR).

Stikstofuitstoot met 28% terugdringen

De onderzoekers noemen het plan ‘ambitieus’ en verwacht dat hiermee de stikstofuitstoot van de melkveehouderij teruggedrongen kan worden met 28%. Dit geld is om investeringen door melkveehouders op hun bedrijf te betalen en zijn investeringen die niet op een andere manier terug te verdienen zijn, dus moet het geld van de overheid komen, beargumenteren de partijen. Het bedrag is extra nodig voor specifiek de melkveehouderij, maar kan ook deels uit de gelden van het versnellingsplan stikstof komen, leert navraag bij LTO Nederland.

Grondfonds nodig

Het plan bestaat dus uit drie richtingen, waarmee boeren naar eigen inzicht de stikstofuitstoot op hun bedrijf kunnen verlagen. De coalitie stelt voor om bestaande stallen versneld emissiearm te maken en nieuwe stalsystemen toe te passen die met vooruitstrevende technieken stikstofemissie reduceren. Bestaande stallen moeten versneld met de huidige best beschikbare technieken emissie-arm worden. De volgende denkrichting is extensivering, maar omdat grond doorgaans duur is, is volgens de partijen een grondfonds nodig. Hiervoor is naar schatting al € 1 miljard nodig. Ook herverkaveling kan helpen bij een betere grondpositie van melkveehouders. Het doel zou moeten zijn: grotere huiskavels, samenbrengen van veldkavels en waar nodig investeren in waterberging en -afvoer.

Managementmaatregelen

Als laatste zijn er de ‘managementmaatregelen’, zoals efficiënter voeren, mest scheiden, drijfmest verdunnen met water bij het uitrijden en weidegang. Het idee is dat ondernemers daar in de toekomst op kunnen sturen via de nog te ontwikkelen Afrekenbare Stoffenbalans.

De boerenbelangenbehartigers zeggen over het plan in gesprek te willen met hun achterban. NAJK organiseert 14 juni een webinar over het plan.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.