Zuivelexport VS: groei met kanttekening

10-06 | |
zuivelexport VS
De Amerikaanse overheid kocht de afgelopen maanden geen partijen kaas op. Dit had vorig jaar een prijsopdrijvend effect, wat resulteerde in prijzen ver boven de wereldmarkt. - Foto: Canva

De Amerikaanse zuivelexportorganisatie USDEC kijkt terug op een goede maand april. De cijfers laten een forse groei zien, al plaatst de organisatie wel een paar kanttekeningen.

De Verenigde Staten (VS) exporteerden in april een productvolume van bijna 212.000 ton aan zuivel. Dat is een stijging van 25% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De exportwaarde nam met 33% toe naar € 568 miljoen, onder meer als gevolg van een toegenomen export van kaas en wei-eiwitconcentraten.

Gedurende de eerste vier maanden van 2021 exporteerde de VS een productvolume zuivel van 766.409 ton (plus 14,7%), goed voor een waarde van ruim € 2 miljard (plus 11,5%)

Groeicijfers door wegwerken achterstanden

USDEC plaatst bij deze goede cijfers een aantal kanttekeningen. Eind 2020 en begin 2021 was sprake van veel vertraging in de logistiek als gevolg van de covidpandemie. De groeicijfers zijn dus deels te verklaren door het wegwerken van achterstanden. Ook waren de cijfers in april 2020 niet om over naar huis te schrijven. Als gevolg van de pandemie liep de kaasexport flink terug. Desalniettemin tonen de exportcijfers volgens de exportorganisatie ook zonder genoemde ontwikkelingen een positieve trend.

Export melkpoeder stijgt 16%

De export van melkpoeder (magere melkpoeder en niet-volle melkpoeder) steeg in april met 16% naar 78.500 ton. In totaal exporteerde de VS gedurende de eerste vier maanden 299.480 ton melkpoeder. Dat is een stijging van 18% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het grootste volume ging naar Zuidoost-Azië (114.139 ton). Opvallend is het herstel van Mexico. Daar ging een volume van 104.073 (plus 22%) ton naartoe.

Langzaam weer meer export naar Mexico

De vraag in Mexico, een belangrijke afnemer van Amerikaanse zuivel, was afgelopen jaar zwak als gevolg van covid en de lokale economische omstandigheden. In de afgelopen drie maanden nam de vraag weer toe. Komende maand moet duidelijk worden of deze trend doorzet. Mexico had in de maand april 2021 te kampen met droogte in grote delen van het land waaronder belangrijke melkveegebieden. Dat stimuleerde de import van zuivel. Deze maand moet blijken of de vraag naar zuivel in Mexico daadwerkelijk is toegenomen.

In 2020 wist de VS het wegvallen van vraag naar melkpoeder in Mexico voor een deel op te vangen door extra afzet in Zuidoost-Azië. Ondanks een daling in april dit jaar van 27%, min 9.112 ton, bleef het volume melkpoeder richting deze regio met 25.124 ton substantieel. Vertragingen in de havens aan de westkust van de VS zijn nog wel een punt van zorg.

Opvallend zijn volgens USDEC de volumes melkpoeder die in maart, 9.215 ton, en april, 9.012 ton, richting Noord-Afrika en het Midden-Oosten gingen. Deze regio’s zijn traditiegetrouw vooral belangrijke afzetgebieden voor de Europese zuivelexporteurs.

Heropleving kaasexport

De USDEC toont zich enthousiast over de heropleving van de kaasexport. De vraag vanuit Mexico keerde terug en de Amerikaanse overheid kocht niet langer partijen kaas op. Dit laatste had afgelopen jaar een prijsopdrijvend effect, wat resulteerde in prijzen ver boven de wereldmarkt. In april dit jaar zagen de exporteurs vooral de kaasexport naar Korea (plus 3.620 ton) en Mexico (plus 3.056 ton) flink toenemen. Gedurende de eerste vier maanden van 2020 exporteerde de VS in totaal 132.750 ton kaas. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Willem Veldman

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.