Doorgaan naar artikel

Zuivelketen met scherpere focus naar duurzame doelen

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De melkvee- en zuivelketen heeft in 2018 stevige stappen gezet op weg naar de duurzaamheidsdoelen per 2020, maar moet nóg flinkere stappen zetten.

Anders en scherper meten en rekenen kunnen ook helpen en het einddoel dichterbij brengen. Dit staat in de sectorrapportage 2018 van Wageningen Economic Research.

Branche-organisatie ZuivelNL tekent aan dat de gunstiger resultaten in 2018 in belangrijke mate beïnvloed werden door de introductie van fosfaatrechten. Daardoor daalde het aantal melkkoeien en jongvee. Dat was gunstig voor de emissiebeperking bij broeikasgassen, fosfaat en ammoniak, maar ongunstig voor de levensduur. Vooral op laatstgenoemd gebied en zeker bij de ammoniakuitstoot moet nog aardig wat gebeuren. De ammoniakuitstoot is per stand 2018 nog 12 miljoen kilo van het doel af.

Aantal aanbevelingen

In de rapportage tekenen de onderzoekers van Wageningen UR aan dat sommige sectordoelen mogelijk sneller kunnen worden behaald en dat de behaalde resultaten vooral ook scherper kunnen worden neergezet, door anders te rekenen. Daarom wordt een aantal aanbevelingen gedaan waarmee de sector zijn voordeel zou kunnen doen.

Voor de nog in te boeken resultaten tot en met 2020 zou de CO2-footprint op een andere manier en daarmee ook zuiverder moeten worden gemeten. Daarvoor moeten niet meer de emissies in de aanvoerketen worden meegenomen, maar enkel de emissie binnen de Nederlandse lands- en sectorgrenzen. Dat kan met een andere meetmethodiek. Ook zijn betere berekeningswijzes voorhanden om de uitstoot van broeikasgassen op de bedrijven vast te stellen.

Duurzame energie

Tot slot is het volgens de onderzoekers zinvol om de productie van duurzame energie in de melkveehouderij beter in beeld te brengen. Nu blijft de energieproductie van bijvoorbeeld windmolens en co-vergisters op melkveebedrijven buiten beeld. Daar zijn redenen voor, maar bij de huidige benaderingswijze lijkt het alsof de bijdrage van de melkveehouderij wordt onder-gerapporteerd.

Snel delen

Image
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin